Representantskap genom demokratiska medel. Detta är det huvudinstrument som vi har den demokratiska process som vi bygger vårt förbund kring.

Det är framtaget för att kunna ges möjligheten till sig själv och sina medlemmar att pådriva förbättringar, förankrade i våra stadgar. Våra stadgar – som är vårt förbunds regelbok. Den är själva grunden till varför vårt förbund existerar, och varför vi har det verkningsområde som vi har med målare, lackerare, servicearbetare och rostskyddsmålare.

Det är murbruket som tillåter oss att bygga upp en verksamhet i enlighet med de instanser som vi har i samhället. Kombinerat med föreningsrätten som är fast förankrad i våra lagar tillåter det oss att verka som fackliga representanter för våra medlemmar runtom i hela landet.

LÄS ÄVEN: Strejkrätten orsakar spricka i Göteborg

Svenska Målareförbundet har, precis som vårt samhälle, gått igenom prövningar som varit tuffa som nyttiga. Men 130 år har passerat och vi ska kämpa för minst 130 år till.

Nu verkar det som meningsyttrande personer, som i förtroendeställning, tror sig kunna bete sig oavsett vad stadgarna säger. Att man öppet kallar en gemensam handling genom Landsorganisationen och Svenskt Näringsliv som en odemokratisk handling, och riktar stark kritik mot vår förbundsordförande.

Det ter sig som att en sprängning mellan de som talar mer om att gå ut i vilda strejker, istället för att tala ut så som parterna har överenskommet.

Ett lagbrott med andra ord. Råder kollektivavtal råder fredsplikt. I tillägg till dom lagar som löntagare varit med och skapat genom opinion och politisk verkan, har vi ett samarbetsavtal med vår motpart att kunna bidra till en bra gemensam utveckling av vår bransch – och därav ska vi vara den bättre, inte den sämre.

LÄS ÄVEN: DEBATT: ”Att protestera mot ett sådant förslag är inte att vara illojal – det är en plikt”

Vi har under de två(!) senaste avtalsförhandlingarna upplevt vår största strejk på över 30 år samt en förhandling som ledde till långsamt gående lösningar, varav vi fick igenom majoriteten av våra krav. Att bortse från detta och att ta saken i egna händer på detta sätt är att svika medlemmars förtroende.

Förtroendet finns för att bidra till medlemmarnas bästa – inte att skapa mer anledning att inskränka på våra rättigheter som löntagare och organiserade fackmedlemmar.

Vi är en organisation byggd på demokrati – inte revolter. Demokrati genom reformer och påverkan genom opinion. Inte genom egna regelverk eller att motverka vårt egen skrift utan förankring hos ens medlemskår.

Självklart ska vi inte lägga oss platt för saker som är väsentliga, utan vi ska stå upp och kämpa. Vilket vi har gjort. Vi har stått upp för kvinnans rätt till återanställning vid föräldraledighet. Vi har stått upp för vårt ackord och arbetstimmar och mer därtill!

LÄS ÄVEN: Vill du förändra och utveckla förbundet? Alla medlemmar kan skriva motioner till kongressen

Dessa krafter som nu inom förbundet vänder sig emot en regelbok som man åtagit sig att följa genom sitt uppdrag har dessutom en tendens att vilja söka sig till att bli martyrer – där man söker stöd hos utomstående, och inte stöd hos dom man representerar, nämligen sina medlemmar.

Varför ens göra så?

Att försöka framstå som martyrer blir närmast patetiskt i mitt synfält.

En öppen fråga är om dessa personer ens vet vad dom själva vill?

Medlem