• Bild: Pixabay

Nu sänks priset på de kollektivavtalade försäkringarna ytterligare. Något som kan röra sig om betydande kostnadsbesparingar för arbetsgivaren.

Sedan tidigare är det beslutat att premierna för Avtalsgruppsjukförsäkring AGS, Föräldrapenningtillägg, FPT, och Försäkring om avgångsbidrag, AGB, ska vara noll procent för 2019.

För arbetarnas tjänstepension Avtalspension SAF-LO får arbetsgivarna även under 2019 ett rabatterat pris.

Arbetsgivarna betalar 4,3 procent på de delar av arbetarnas lön som ligger under 7,5 inkomstbasbelopp (483 000 kr), men 4,5 procent förs över till den anställdes pensionsförvaltare.

Mellanskillnaden tas från ett överskott i kapital för en äldre pensionslösning (STP).

LÄS ÄVEN: Facken tar strid för att förbättra försäkringarna

Priset för arbetarnas omställningsförsäkring Trygghetsfonden TSL sänks med 0,0772 procentenheter, vilket är en halvering av kostnaden för företag som är medlemmar i Svenskt Näringsliv.

Sänkningen av priset för Avtalspension SAF-LO gäller från den 1 januari 2019 och genomförs retroaktivt under våren. Sänkningen av priset för Trygghetsfonden TSL gäller också per den 1 januari men har redan införts.

Beslutet om prissänkningen av Avtalspension SAF-LO och Trygghetsfonden TSL har tagits av Svenskt Näringsliv och LO.