• Bild: Pixabay/Edit

Unga män i åldrarna 16-24 år är starkt överrepresenterade i statistiken över anmälda arbetsplatsolyckor från 2018. Det visar Arbetsmiljöverkets rapport som släpptes i slutet av maj.

Antalet anmälda arbetsplatsolyckor med sjukfrånvaro ligger kvar på samma nivå som tidigare, och de rapporterade arbetssjukdomarna minskade under förra året med 13 procent jämfört med året innan.

En sak sticker dock ut i Arbetsmiljöverkets arbetsskadestatistik för 2018.

Män i åldrarna 16-24 förekom nämligen 50 procent oftare i olycksfallsrapporterna än genomsnittet för män i andra åldersgrupper. De vanligaste orsakerna till männens olyckor generellt var förlorad kontroll över handverktyg och transportmedel.

– Det är oroväckande att unga män är överrepresenterade när det gäller anmälda arbetsolyckor. Statistiken ger ingen klar bild av vilka som är de bakomliggande faktorerna och för att förstå det krävs ytterligare analyser, säger Arbetsmiljöverkets generaldirektör Erna Zelmin-Ekenhem i ett pressmeddelande.


Arbetsskador 2018 i sammanfattning

• 118 970 arbetsskador anmäldes totalt i Sverige under 2018
• 34 908 arbetsolyckor som medfört sjukfrånvaro (14 336 kvinnor, 20 572 män)
• 63 274 arbetsolyckor utan sjukfrånvaro (33 604 kvinnor, 29 670 män)
• 11 043 olyckor på väg till eller från arbetet (7 158 kvinnor, 3 885 män)
• 9 082 arbetssjukdomar (5 599 kvinnor, 3 483 män)
• 50 anmälda arbetsolyckor med dödlig utgång (3 kvinnor, 47 män)
• 8 dödsolyckor i arbete bland personer som inte ingår i den svenska arbetskraften

Den nu publicerade statistiken från Arbetsmiljöverket omfattar arbetsskador under år 2018 som anmälts till Försäkringskassan till och med 1 april 2019.

Här kan du läsa Arbetsmiljöverkets fullständiga statistikrapport. 


LÄS ÄVEN:

55 liv släcktes på jobbet 2018

Lista: De miste livet på jobbet 2018

Ingen satsning på Arbetsmiljö­verket i budgeten