• Sverige har i dag OECD:s hårdaste krav för sjukersättning. Bild: Wikimedia Commons/Vänsterpartiet/Montage

Efter 61 års ålder ska man ta bort kravet på omställning och bara prövas mot det yrke man redan har. Det föreslår Vänsterpartiet för att hjälpa en grupp som drabbas extra hårt av dagens sjukförsäkringssystem.

Om man inte kan jobba inom det yrkesområde man redan har på grund av hälsoskäl efter att man har fyllt 61 år så ska man få sjukförsäkring fram till pensionen.

Det menar Vänsterpartiet och vill därför ta bort kravet på att man ska prövas mot hela arbetsmarknaden vid den åldern.

– Det tar inte bort behovet av att reformera hela samspelet mellan Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen och så vidare, men det riktar sig mot en specifik grupp som drabbas hårt av dagens system, säger Ali Esbati (V), som sitter i riksdagens arbetsmarknadsutskott, till Fastighetsfolket.

LÄS ÄVEN: Ulfs seger – efter tio års strid mot Försäkringskassan

Runt 18 000 personer gick i pension tidigare än de hade önskat år 2017 och det hade kostat omkring 300 miljoner kronor att ge dem sjukförsäkring fram till pensionen så att deras pension inte kulle urholkas, enligt Ali Esbati.

Enligt Vänsterpartiets beräkningar skulle därför en reform som tar bort omställningskravet kosta 2 miljarder kronor.

– Det tycker vi att det är värt. Det handlar om människor som hamnar i kläm och drabbas hårt av det här. Deras pensioner urholkas när de inte får rätt till sjukförsäkring, säger Ali Esbati.


En längre version av artikeln är tidigare publicerad i Fastighetsfolket, som tillsammans med Målarnas Facktidning och fem andra tidningar ingår i LO Mediehus.