• Bild: Google Maps

  • – Fastighets hade flera medlemmar på Hallbo men de flesta har valt att sluta. De anställda är rädda på jobbet. Det har skapats en tystnadskultur eftersom vd:n ger sig på dem verbalt när de delger kritik. De upplever också att vd:n har ett stort kontrollbehov, de känner sig övervakade. Många mår psykiskt dåligt av situationen, säger Richard Fredriksson. Bild: Matilda Träff

Ett 20-tal anställda har sagt upp sig från kommunägda Hallsbergs bostadsstiftelse. Problemen började då en ny vd tillsattes.

– Anställda är rädda på jobbet, säger Richard Fredriksson, regionalt skyddsombud för Fastighets, till Fastighetsfolket.

Under de senaste åren har stora arbetsmiljöproblem uppstått på Hallsbergs bostadsstiftelse, också kallat Hallbo. Ett 20-tal medarbetare har valt att säga upp sig sedan en ny vd tillsattes hösten 2015, något som Nerikes Allehanda rapporterat om vid ett flertal tillfällen.

LÄS ÄVEN: De trivs bra på Hallbo – trots kritiken

En kartläggning av den psykosociala arbetsmiljön som gjorts av företagshälsovården visar att personalen har tappat förtroendet för ledningen.

Kartläggningen visar att få trivs och mår bra på arbetsplatsen och medarbetare beskriver att det finns en tystnadskultur på Hallbo. Det finns också uppgifter om kränkningar.

Ingen anställd som Fastighetsfolket varit i kontakt med vill berätta om situationen, av oro för att bli identifierade av arbetsgivaren. Men Richard Fredriksson, regionalt skyddsombud för Fastighets, beskriver en ohållbar arbetsmiljö.

Arbetsmiljöverket har varit inkopplat och ställt krav på Hallsbergs bostadsstiftelse att förbättra sin arbetsmiljö. Förutom fastighetsskötsel bedriver bostadsstiftelsen renoveringsarbeten där det funnits flera brister.

Under våren riktade Arbetsmiljöverket kritik mot arbetsmiljön under renoveringen av kvarteret Regnbågen i Hallsberg.

Verket riktade bland annat krav på att en arbetsmiljöplan ska upprättas när ett bygge påbörjas, något som inte funnits på plats.

LÄS ÄVEN: Dålig arbetsmiljö kostar 164 miljarder kronor om året

I april presenterade Hallbos vd Hans Boskär en ny organisation för ledningen av Hallbo. Men den nya organisationen har inte kunnat införas eftersom fackförbunden inte är nöjda med risk- och konsekvensanalysen.

Magnus Andersson (S) som är ordförande för Hallbos styrelse, säger att styrelsen har fortsatt förtroende för Hallbos ledning.

– Men vi tar arbetsmiljöproblemen på största allvar. Vi stöttar även ledningen i att genomföra de åtgärder som Arbetsmiljöverket påtalat. Vi är medvetna om att medarbetare slutat på grund av ledningen. Men medarbetare har även slutat av andra skäl, säger Magnus Andersson.

Hans Boskär vill inte delta i en muntlig intervju eftersom han är på semester. Men Rikard Bergström som är fastighetschef på Hallbo menar att effektiviseringar kan ligga bakom en del av arbetsmiljöproblemen.

– Vi har fått en vd som arbetar mer som i ett privat företag. Vi har digitaliserat oss, sänkt vakansgraden och gjort effektiviseringar. För att göra det har vi behövt göra en del förändringar i organisationen som några i personalen har upplevt jobbiga. Det finns ett bristande förtroende men vi gör allt som står i vår makt för att återfå det,  säger Rikard Bergström.

LÄS ÄVEN: Kraftig höjning av maxstraff för arbetsmiljöbrott på företag

Rikard Bergström säger att Hallbo arbetar med att få igång en arbetsmiljöorganisation där alla fackförbund som finns representerade på Hallbo ska ingå. De fackförbunden som inbjudits till att delta i arbetsmiljögruppen är Fastighets, Byggnads, Målarna, Elektrikerna och Vision.

Arbetsmiljöorganisationen ska bestå av både arbetsgivar- och arbetstagarrepresentanter. Förhoppningsvis ska vi ha med skyddsombud från alla fackförbund, säger Rikard Bergström.

Men Fastighets regionala skyddsombud Richard Fredriksson tror inte att någon av de anställda kommer att våga ta på sig rollen som facklig förtroendevald på Hallbo.

– Så länge ledningen är kvar och medarbetarnas förtroende är så pass skadat så tror jag inte att vi får några skyddsombud. De medarbetare jag pratat med vågar inte uttala sig och ännu mindre bli fackligt aktiva, säger Richard Fredriksson.

Fastighets har påtalat ett antal brister i arbetsmiljön och om inte åtgärder vidtas under sommaren kan det bli aktuellt att gå vidare med en anmälan till Arbetsmiljöverket.

– Arbetsgivaren behöver lösa de problem som finns och börja arbeta aktivt med det systematiska arbetsmiljöarbetet fram till nästa möte i augusti. Om inte det sker kommer vi att rikta en rad skarpa krav mot arbetsgivaren som kan komma att övergå till en 6:6a-anmälan till Arbetsmiljöverket, säger Richard Fredriksson.


Artikeln är tidigare publicerad i tidningen Fastighetsfolket, som tillsammans med Målarnas Facktidning och fem andra tidningar ingår i LO Mediehus.