Avdelning 1, 6 och 8, som ingår i region 2, hade representanter på plats vid Regionskonferensen som hölls på Runö – den här gången med Målarettan som värd.

De satt i grupper och diskuterade olika frågor som hur de jobbar i de olika avdelningarna och hur de kan dra nytta av varandra. Ett sätt är att bättre dela på resurser och kompetenser.

Gruppbild på representanterna från avdelning 1, 6 och 8.
Representanter för avdelning 1, 6 och 8 samlades för att förbättra samarbetet i regionen.

Exempelvis att det i avdelning 1 finns förtroendevalda och personal som pratar polska och arabiska, vilket övriga avdelningar kan vara hjälpta av.

Avdelningarna samverkar allt mer. Bland annat hålls utbildningar i regionen, och handledargrupperna är organiserade i regionen.

Anders Lundin och Albert Albertsson föreläste och gav olika övningar för att stärka gruppen. De pratade om allas ansvar, hur kulturen är i gruppen och att tillit är viktigt.

I övningarna fick målarna och lackerarna träna på att berömma och se det positiva hos folk.