Även med målarna på Thunströms handlar samtalet om ackord. Daemon Åselius till höger i bild tycker att det ska bort som huvudlönesystem. Till vänster Johan Lagnelius och Jennifer Lundgren.

I Sollentuna tar Tobias Millberg en paus och kommer ner och möter facket. Han har jobbat på Alvik de senaste fyra åren och går mest på lägenheter. Han trivs bra med det.

– Jag är i min egen isolerade värld, säger han med ett leende.

Ibland har han lärling med sig och förklarar att då får han planera lite annorlunda.

– Det är utvecklande att ha en lärling med sig.

– Det är skitbra att det finns såna som dig så lärlingarna får tapetsera, mäta och lära sig måleriet ordentligt, säger Jonas Wåhlander, förtroendevald i Målarettan.

Han och Christian Salinas, regionalt skyddsombud i Målarettan, uppmanar medlemmar att skicka in avtalsförslag.

– Det är viktigt att få veta vad ni medlemmar tycker är viktigt. Om flera skickar in förslag om samma sak är det en signal att det ska prioriteras därför uppmanar vi alla att skicka in förslag även om det redan finns, säger Jonas Wåhlander.

Christian Salinas och Jonas Wåhlander från Målarettan pratar om lön och villkor med Tobias Millberg.

Christian Salinas, regionalt skyddsombud, berättar att höjning av prislistan ofta kommer upp när de träffar målare. Iläggning av remsa är exempelvis ett moment som det blir mycket av och mer vanligt vilket behöver justeras i prislistan enligt målarna.

Tobias Millberg har inget förslag där och då men får ett kort av de förtroendevalda som han kan använda om han kommer på något. Däremot vill Millberg veta hur det går med Tyco-domen.

Förbundet vill att Arbetsdomstolen ska fastslå att EU-domen som ger arbetstagaren betalt för resor till och från jobbet när de som målarna utgår från sitt hem. Målet kommer upp till förhandling i oktober.

Han är inte den enda som ställt frågan, målarna väntar med spänning på domen.

I Borlänge träffar tidningen Jonny Hedberg och Mats Gatu som håller på med utvändig målning. De arbetar på en av Dalarnas större målerifirmor Miljönären. Även för dem är restiden viktig men också ersättningen för att använda den egna bilen. 

– Milersättningen har legat still på 18:50 kr länge nu, har man en ny bil blir det förlust, säger Jonny Hedberg.

Samtidig som han och Mats Gatu inser att dem statliga delen inte är en fråga i avtalsrörelsen hoppas de att facket kan driva på frågan på andra vägar.

– Skarvspackling av tak i prislistan behöver höjas. Nu är det samma för tak och vägg, men i tak är det mer spik och skarvspacklingen är tyngre, säger Jonny Hedberg.

Jonny Hedberg vill att skarvspackling för tak och vägg skiljs åt i prislistan. En rejäl höjning för tak är befogat tycker han.

Mats Gatu och hans kollegor använder egen bil varför både restid och milersättning är viktigt.Mats Gatu och hans kollegor använder egen bil varför både restid och milersättning är viktigt.

På Miljönären arbetar de mest på ackord, så fort tillfälle ges, och de har ofta stora projekt.

När Robert Hellberg på Sandå Dalarna får frågan vad han tycker är viktiga frågor att driva i avtalsrörelsen svarar han:

– Spontant säger jag prislistan. Den behöver höjas, framförallt invändigt med gips och så. Det kanske också kan locka unga att mäta.

Robert Hellberg försöker uppmuntra till ackordsmålning, för några år sedan hade han en lärling som fick blodad tand på att mäta.

En som inte sjunger några lovord för ackordet är Daemon Åselius på Thunströms måleri.

– Ta bort ackordet som huvudlönesystem, vi måste gå på ackord hela tiden och på byggen går vi minus. Det funkar inte, inte på den här firman i alla fall, säger Daemon Åselius.

Han berättar att utvändigt där man kan tjäna lite pengar tar företaget in utländsk arbetskraft istället.

Peter Sjöstrand är Målareförbundets avtalssekreterare och i september kommer förbundsstyrelsen att utse förhandlingsdelegationen. I september hålls också lokala avtalsråd för att samla ihop förslag.

– Medlemmarna kan skriva avtalsmotioner men förutom den formella delen kan det dyka upp frågor som tydligt visar vad många vill men det kommer inte skriftligt då måste vi fånga upp även det, säger Peter Sjöstrand.

Tidsplan för avtalsrörelsen:

  • Maj 2019: Medlemsundersökning för att ta reda på vilka frågor målare och lackerare tycker är viktiga. De frågor som drivits tidigare men inte gått igenom är de fortfarande relevanta eller finns det nya?
    Ombudsmän och förtroendevalda sökte även upp medlemmar för att prata kollektivavtal.
  • September: Förbundsstyrelsen utser förhandlingsdelegation. Lokala avtalsråd i avdelningarna.
  • Oktober: De 14 fackförbunden i LO beslutar om eventuell samordning av avtalskrav.
  • Hösten: Regionala avtalsråd med valda ombud från varje avdelning.
  • December: Centrala avtalsråd som samlar regionerna.
  • Januari 2020: Målareförbundet byter avtalskrav med arbetsgivarorganisationerna för de olika yrkesgrupperna.
  • Februari–april: Avtalsförhandlingar.
  • 1 maj 2020: Kollektivavtal för målare, servicearbetare och lackerare ska börja gälla. Om inte fack och arbetsgivare har kommit överens kan det bli strejk.