Orvesto mäter hur många läsare en tidning har, så kallad räckvidd. Mätningen görs tre gånger per år.

Det är Kantar Sifo som intervjuar närmare 13 000 svenskar om deras medievanor.

Varje nummer har 23 000 läsare i genomsnitt

Den senaste undersökningen genomfördes under perioden maj till och med augusti. Det var den första mätningen som Målarnas facktidning var med i och den visar att räckvidden för papperstidningen är 23 000, det vill säga antalet läsare av ett genomsnittligt nummer.

Eftersom upplagan är 18 500 och Målarna har cirka 14 000 medlemmar så visar detta att många fler läser tidningen.

…medan upplagan är 18 500 exemplar och…

– Vi är medlemstidningen för målare och lackerare som är med i Målareförbundet men vårt mål är också att nå ut med vår journalistik till arbetsgivare, de som tillverkar produkter och makthavare. Det här visar att vi lyckas med det, säger Helena Forsberg.

– Men vi fortsätter självklart och sätter målet högre. Vi vill lyfta målarnas och lackerarnas frågor i samhällsdebatten. 

…förbundet har ca 14 000 medlemmar

Den tryckta Målarnas facktidning kommer ut nio gånger per år och därutöver finns tidningen digitalt. Digitalt pågår även ett utvecklingsarbete och under hösten lanserades en ny sajt.

Målet är att nå fler läsare, få fler att återkomma och även att användaren stannar kvar och läser fler artiklar. Under flera år har antalet läsare ökat och i oktober slog nättidningen rekord i antal besök på en månad.

Vi vill lyfta målarnas och lackerarnas frågor i samhällsdebatten.

Helena Forsberg, redaktör Målarnas facktidning

– Redan i början av oktober hade vi sammanlagt i år haft fler besökare än under hela förra året, säger Chris Smedbakken, digitalredaktör och fortsätter:

– Det är roligt att se hur allt fler hittar oss även på nätet. Publiken växer hela tiden, och med den nya sajten har vi nu ännu bättre möjligheter att nå ut med vårt innehåll.

Målarnas facktidning har en liten redaktion där Helena Forsberg är redaktör och ansvarig utgivare och Chris Smedbakken är digitalredaktör, en tjänst som delas med Elektrikern. De båda tidningarna har också ett tätt samarbete kring materialet som produceras.

Därutöver läggs uppdrag ut på frilansjournalister. Jan-Erik Johansson gör till varje nummer ett uppslag under vinjetten Målarnytt (på webben Materialnytt).

Redan i början av oktober hade vi sammanlagt i år haft fler besökare än under hela förra året.

Chris Smedbakken, digitalredaktör Målarnas facktidning

Där presenterar han produktnyheter. Det kan vara kulörtrender, nya modeller av kläder, ergonomiska verktyg och annat som utvecklats för att förbättra målares och lackerares arbetsliv.

Skribenten Torbjörn Svensson och fotografen Siv Öberg är också frilansjournalister som medverkar återkommande med reportage.

Målarnas facktidning ingår tillsammans med sex andra facktidningar i LO Mediehus AB.

Om undersökningen

  • Orvesto Konsument är Kantar Sifos stora medie- och målgruppsundersökning som genomförs i tre delomgångar varje år (en per tertial).
  • Populationen i undersökningen är hela Sveriges befolkning i åldrarna 16-80 år.
  • I varje delomgång ingår cirka 13 000 intervjuer, vilket gör att undersökningen under ett år totalt samlar cirka 40 000 intervjuer.
  • De som deltar i undersökningen är rekryterade via ett slumpmässigt stickprovsurval. Med stickprov menas här att man undersöker en representativ grupp av befolkningen.
  • Svaren för denna grupp vägs sedan upp utifrån SCBs vägningsmatris för kön, ålder och geografisk spridning så att data blir representativt för hela befolkningen, 16-80 år.

Källa: Orvesto Konsument