Det var 2017 som dödsolyckan skedde på en byggarbetsplats i Halltorp, Kalmar kommun. I samband med takläggning på en skolbyggnad föll en av arbetarna fem meter ned på ett betonggolv. 

Platschefen på NCC var arbetsmiljöansvarig och har enligt åklagaren genom oaktsamhet orsakat arbetstagarens död, skriver Arbetet.  

Bland annat ska platschefen inte ha genomfört en korrekt riskbedömning, inte gett tillräckliga säkerhetsinstruktioner och inte heller sett till att rätt skyddsanordningar har använts. 

NCC ska därför betala en företagsbot på två miljoner kronor, vilket är den högsta summan som någonsin utdömts genom strafföreläggande i arbetsmiljöbrott. 

Platschefen fick villkorlig dom och dagsböter på 21 600 kronor. 

Strafföreläggande innebär att åklagaren i stället för att väcka åtal kan utdöma böter eller villkorlig dom utan rättegång, om den misstänkta personen erkänner brott och accepterar straffet.

Enligt kammaråklagare Lotten Loberg har parterna i förundersökningen sagt att de är beredda att betala de utdömda böterna. 

– Men ännu är detta bara utfärdat. För att det ska bli vinna laga kraft måste det godkännas formellt. Om det inte godkänns får åklagarmyndigheten ta ställning till om vi ska väcka åtal, säger Lotten Loberg.

Strafföreläggande på så höga belopp blev möjligt först efter årsskiftet. Tidigare skulle fall som detta ha avgjorts i domstol.

– Nu har vi rätt att utföra företagsbot på upp till tre miljoner kronor genom strafföreläggande. Innan årsskiftet var maxgränsen 500 000 kronor, säger Lotten Loberg. 

Gunnar Masthagen är ansvarig chef för NCC Building Sverige. Han uppger för Arbetet att NCC kommer att godkänna strafföreläggandet.

”Det här var en fruktansvärd olycka som inte skulle fått hända och en tragedi för alla inblandade. Vi beklagar djup denna tragiska olycka. NCC kommer att acceptera strafföreläggandet. NCC har en nollvision vad gäller arbetsplatsolyckor. Vi arbetar systematiskt och kontinuerligt med att förebygga arbetsplatsolyckor med fokus på säkert beteende och på att förebygga de mest allvarliga olyckorna. Det senaste året har NCC:s olyckstal vänt nedåt”, skriver han i ett mejl.


Artikeln är tidigare publicerad i tidningen Arbetet, som tillsammans med Målarnas facktidning och fem andra tidningar ingår i LO Mediehus.