En rundringning bland Målarnas skyddsombud visar att det på många arbetsplatser inte gjorts några särskilda riskbedömningar utifrån det nya coronaviruset SARS-CoV-2 och sjukdomen covid-19.

Det är mest den allmänna uppmaningen att vara hemma om man är sjuk.

Arbetsgivarna har ansvaret för arbetsmiljön, och i det systematiska arbetsmiljöarbetet ingår att göra riskbedömningar för att se vilka arbetsuppgifter och situationer som kan innebära att de anställda utsätts för viruset.

Det görs riskbedömningar och vi har exempelvis kartlagt vilka som tillhör riskgrupper.

Joakim Winber, skyddsombud på Sture Larssons måleri

Joakim Winberg är skyddsombud på Sture Larssons måleri, och han berättar att arbetsgivaren tagit det på stort allvar.

Skyddsombudens gröna märke

Striden om skyddsombuden

Förslag om skydds­ombud stoppades av höger­partierna

Nyheter

– Det görs riskbedömningar och vi har exempelvis kartlagt vilka som tillhör riskgrupper. De ska undvika vissa arbetsplatser som butiker och andra platser där det är mycket folk, säger Joakim Winberg.

Sture Larssons måleri är verksamt på Gotland, den region som har minst covid-19 fall, men företaget var ändå tidigt ute med skyddsarbete kring viruset.

– Vi tillhör Hagblomsgruppen så det kom direktiv från koncernen, säger Joakim Winberg.

Han berättar vidare att arbetsgivaren tog initiativ till möten där han och det andra skyddsombudet Elin Ahnell medverkade.

På min arbetsplats är vi fyra som har delat upp mattiderna så det inte blir trångt på lunchen.

Joakim Winber, skyddsombud på Sture Larssons måleri

Företaget har 37 målare anställda. De uppmanas att stanna hemma om de är sjuka, hålla avstånd och tvätta händerna.

En samling personer i reflexvästar arbetar

Covid-19

Målaren Cristian Salinas bygger upp fält­sjuk­huset

Reportage

– Att hålla avstånd kan ju vara svårt men vi försöker stå en bit ifrån varandra. På min arbetsplats är vi fyra som har delat upp mattiderna så det inte blir trångt på lunchen.

– Vi använder handsprit och engångshandskar och tvättar händerna ofta.

Två jobb har blivit uppskjutna på grund av covid-19, och hos allmännyttan försöker de undvika bebodda lägenheter. Allmännyttan och fastighetsbolag har sina riktlinjer.

– Det finns en oro bland kollegorna, en del är mer rädda än andra, säger Joakim Winberg.

Det finns en oro bland kollegorna, en del är mer rädda än andra.

Joakim Winber, skyddsombud på Sture Larssons måleri

Prevent har en checklista för att undersöka hur det nya coronaviruset påverkar arbetsmiljön. Den kan anpassas till måleribranschen med exempelvis frågor hur man löser lunchrum och servicebil.

Målarnas arbetsmiljöansvarige ombudsman Niklas Holmqvist har tagit fram stödmaterial hur skyddsronder kan göras digitalt istället för på plats.

Förbundet har cirka 450 skyddsombud. Förutom de som är skyddsombud på sina egna arbetsplatser finns de regionala skyddsombuden som ska vara ute på arbetsplatser som saknar skyddsombud.

Ett tecknat frågetecken
Hur ser det ut på ditt jobb? 

Hör av dig och berätta hur ni gör på din arbetsplats för att minska smittspridning.

Finns det direktiv från arbetsgivaren eller jobbar ni som vanligt?

Är du skyddsombud? Berätta om vilka åtgärder ni gjort och vad du saknar.

Hör av dig på: helena.forsberg@lomediehus.se eller 070-376 90 19

Bild: Colourbox

747 anmälningar till Arbetsmiljöverket

747 coronarelaterade anmälningar har kommit in till Arbetsmiljöverket. Det rapporterade Arbetet i slutet av april. Majoriteten av dessa kommer från yrkesgrupper inom vård och omsorg och sociala tjänster.

En anmälan kan göras om en person blivit smittad, eller om man varit i kontakt med smittade eller personer som kan ha varit i kontakt med smittade.

Totalt finns två dödsfall anmälda. Resten är olycksfall och tillbud – det vill säga risk för olycka.

Covid-19 kan klassas som arbetsskada

Arbetsskadeförsäkringen, som reglerar vilka som kan få ersättning om man blir sjuk eller skadad på jobbet, ska inkludera covid-19.

– Vi arbetar för fullt med att ändra den förordning som reglerar vilka sjukdomar som omfattas, och tillföra covid-19 till listan, säger socialförsäkringsminister Ardalan Shekarabi till TT.

Listan finns i socialförsäkringsbalken, där det står vilka sjukdomar som är smittsamma och som inkluderas i arbetsskadeförsäkringen.

Försäkringen kan ge ersättning för inkomstbortfall, vårdkostnader eller om anställda får långvariga skador av en smitta – till exempel skador på lungorna, som kan vara fallet med covid-19.