(Texten uppdaterades 2020-09-06, klockan 10.30)

Det var den 24 augusti som Elektrikerförbundet varslade om blockad och arbetsnedläggelse mot Hometec Security GBG AB. Den 3 september klockan 06.00 trädde stridsåtgärderna i kraft.

Målareförbundet har, bland flera andra organisationer och aktörer, uttalat sitt offentliga stöd för strejken.

En byggnad med Folksams logga på, invid en bild på en strejkskylt och Verisures logotyp

Elektrikernas strejk: Folk­sam bryter sam­arbete med larm­företag

Nyheter

Då Hometec Security fortfarande vägrar teckna kollektivavtal utökar Elektrikerförbundet sina stridsåtgärder.

Måndag 14 september varslade förbundet därför om nyanställningsblockad vid Hometec Security Gbg AB samt sympativarsel från medlemmar på Installationsavtalet.

Sympatistridsåtgärdena omfattar bland annat arbetsinställelse av allt arbete som utförs av medlemsföretag vid Installatörsföretagen bundna av Installationsavtalet vid Hisingsbron i Göteborg och bussdepån Ljungarum i Jönköping.

Vi har för avsikt att vidta mer åtgärder för att våra medlemmar ska ha skyddet och inflytande genom kollektivavtal. Det är inte bara kunderna som ska vara trygga och säkra med sina larm, utan de anställda säkerhetsteknikerna ska också kunna vara trygga och säkra på sina jobb. Vi tittar nu på fler lämpliga åtgärder för att få Hometec Security att teckna kollektivavtal, säger Elektrikerförbundets förhandlingschef Mikael Pettersson i ett pressmeddelande.

Svenska Elektrikerförbundet varslar mot bakgrund av ovanstående om följande sympatiåtgärd från och med onsdagen den 23 september 2020 klockan 06.00:

 1. Stridsåtgärden omfattar arbetsinställelse av allt arbete, som utförs av medlemsföretag vid Installatörsföretagen bundna av Installationsavtalet, med fast anslutning och/eller framdragning av elinstallation för anslutning av larmanläggning som tillhandahålls av Verisure.
 2. Arbetsinställelsen avser de elektriker som under stridsåtgärden är beordrade att utföra arbetsuppgifter enligt punkten 1.
 3. Arbetsuppgifter som omfattas av arbetsinställelse försätts samtidigt i blockad, vilket innebär att ingen får utföra arbetsuppgifter som omfattas av arbetsinställelsen. Blockaden innebär att åtgärden kvarstår även om arbetet överlåts på annan.
    

Följande sympatiåtgärd träder i kraft från och med fredagen den 25 september 2020 klockan 06.00:

 1. Stridsåtgärden omfattar arbetsinställelse av allt arbete som utförs av medlemsföretag vid Installatörsföretagen bundna av Installationsavtalet vid;
  • Bussdepån Ljungarum, Industrigatan 16, 553 02 Jönköping;
  • Hisingsbron, Göteborg.
     
 2. Arbetsinställelse avser de elektriker som under den dag varslet träder i kraft är beordrade att arbeta på berörda arbetsplatser.
    
 3. Arbetsuppgifter som omfattas av arbetsinställelse försätts samtidigt i blockad, vilket innebär att ingen får utföra arbetsuppgifter som omfattas av arbetsinställelsen. Blockaden innebär att åtgärden kvarstår även om arbetet överlåts på annan. Arbetsskyldighet föreligger inte för blockerat arbete för elektriker som inte omfattas av arbetsinställelsen.

Under tisdagen utökades varslet om sympatiåtgärder ytterligare. Denna gång omfattas allt arbete som utförs av anställda av företag bundna av Kraftverksavtalet vid Öresundsbron:

Följande sympatiåtgärd träder i kraft från och med onsdagen den 30 september 2020, klockan 06:00:

 1. Stridsåtgärden omfattar arbetsinställelse av allt arbete som utförs av anställda av till EnergiFöretagens Arbetsgivareförening ansluta företag bundna av Kraftverksavtalet vid arbetsplatsen Öresundsbron inom svenskt territorium och dess tillhörande anläggningar. Med tillhörande anläggningar menas exempelvis transformatorstationer, övriga elanläggningar, betalstationer med mera.   
 2. Arbetsinställelsen avser de montörer som under den dag varslet träder i kraft är beordrade att arbeta på berörda arbetsplatser.
 3. Arbetsuppgifter som omfattas av arbetsinställelse försätts samtidigt i blockad, vilket innebär att ingen får utföra arbetsuppgifter som omfattas av arbetsinställelsen. Blockaden innebär att åtgärden kvarstår även om arbetet överlåts på annan. Arbetsskyldighet föreligger inte för blockerat arbete för montör som inte omfattas av arbetsinställelsen.

Sympatiåtgärderna gäller tillsvidare till dess Elektrikerförbundet har träffat kollektivavtal med Hometec Security Gbg AB eller Elektrikerförbundet återkallar sympatiåtgärden helt eller delvis.