Mikael Johansson står fast vid att regeringens utredning, framtvingad av Centern och Liberalerna, är en fullständig katastrof om den skulle bli verklighet.

Frågan om förändringar i Las

Då kan du få sparken – med nya LAS-förslaget

Så funkar det

Men Målarna har också hela tiden varit tydliga med att de inte kommer att medverka till att anställningstryggheten försämras för deras medlemmar.

– Våra medlemmars anställningstrygghet kan inte vara handelsvara i en politisk kohandel, och godtycke kan inte vara den nya normen på svensk arbetsmarknad, säger Mikael Johansson.

Saklig grund har varit en av knäckfrågorna i parternas förhandlingar. Ett annat hinder för en uppgörelse menar Mikael Johansson är utredningen som ligger som grund för hotande lagstiftning.

Om vi som parter ska äga frågorna på arbetsmarknaden måste vi gemensamt hålla politiken borta.

Mikael Johansson, ordförande Målarna

Efter interna diskussioner inom LO, med påtryckning från bland andra Målarna, var beslutet att saklig grund inte var förhandlingsbart – samtidigt var det en viktig punkt för Svenskt näringsliv att förändra.

Las-för­hand­ling­ar­na stran­da­de

Nyheter

Mikael Johansson ser inga konstigheter med att Svensk näringsliv försöker få större makt till sina medlemsföretag för att anställa och avskeda.

– I förhandlingar kan man balansera och mötas för att tillsammans hitta gemensamma skärningspunkter. Det kan vara svårt men brukar gå men att arbetsrättsutredningen förflyttat all makt till en sida har inte gjort det lättare, säger Mikael Johansson.

Han är besviken att det inte blev en uppgörelse mellan parterna, något som hade kunnat stärkt den svenska modellen.

– Nu är det även upp till Svenskt näringsliv att bestämma vilket ben de ska stå på. Om vi som parter ska äga frågorna på arbetsmarknaden måste vi gemensamt hålla politiken borta. Där har jag saknat Svenskt näringslivs röst, om att ta avstånd från såväl centerns krav på ändrad arbetsrätt som kritik mot utredningen. Ingen av parterna skall behöva förhandla under politisk utpressning.

Vänsterpartiet har hotat med att fälla regeringen om den går vidare med lagstiftning enligt förslaget i utredningen.

Vi kommer nu att göra allt som vi kan för att godtycke inte blir den nya normen på svensk arbetsmarknad och att utredningen om Las aldrig blir verklighet.

Mikael Johansson, ordförande Målarna

Kristdemokraternas Ebba Busch vill också förändra arbetsrätten men tycker det är viktigare att fälla regeringen. Moderaternas partiledare Ulf Kristersson säger till Aftonbladet att de inte kommer ställa sig bakom Vänsterpartiets hot om misstroendeomröstning. Han vill genomföra vad han tycker är bra reformer och därefter byta regering.

En person i bygghjälm håller upp en skylt med ett frågetecken på.

Frågan om förändringar i Las

”Saklig grund” – vad betyder begreppet som alla bråkar om?

Så funkar det

Mikael Johansson förfäras över den utveckling politiken haft, där partiernas företrädare inte längre driver politik genom att stå för det man tror på utan där taktiska spel tar allt större plats.

– Det får väl Sjöstedt fundera över om han kommer att sätta sig i den förhandlingen och vad som kommer ut av den, säger Mikael Johansson.

Han konstaterar att Centern genom Januariavtalet fått ut mycket trots endast 8 procent av väljarkåren.

– Vi kommer nu att göra allt som vi kan för att godtycke inte blir den nya normen på svensk arbetsmarknad och att utredningen om Las aldrig blir verklighet, säger Mikael Johansson.

Samtidig drar avtalsrörelsen om nya kollektivavtal igång och de förbund som har problem med otrygga anställningsvillkor kommer ta tillbaks frågorna till förhandlingsbordet där.