Gå direkt till textinnehållet Alt-texter på denna sida är delvis framtagna med stöd av AI

Allt om Frågan om förändringar i Las

I januariavtalet finns en punkt om att lagen om anställningsskydd, las, ska ändras. Det ska bli fler och tydligare undantag från turordningsreglerna och billigare att säga upp personal.

Regeringen tillsatte våren 2019 en utredning men samtidigt gav politikerna parterna - LO, Svenskt Näringsliv och PTK - möjlighet att nå en egen överenskommelse.
LO accepterade inte det förslag som däremot Svenskt näringsliv och PTK var överens om. Senare började If Metall och Kommunal förhandla igen.

Regeringen meddelade att de går vidare med parternas avtal.

Så småningom återupptog LO förhandlingarna och gick som organisation med i överenskommelsen. LO:s förbund kan fortfarande enskilt bestämma hur de vill göra.

I januari 2022 beslutade regeringen om lagrådsremisser enligt en principöverenskommelse som parterna träffat.
Lagändringarna föreslås träda ikraft den 30 juni 2022.

45 artiklar