När Byggnads 2019 genomförde kontroller på över 1 100 byggnadsställningar var det fel på över 65 procent av de kontrollerade objekten. På flera platser var bristerna så allvarliga att skyddsombuden behövde stoppa arbetet. Dessutom sker cirka 50 ställningsras varje år.

Nu hoppas Byggnads att det här digitala hjälpmedlet ska vara ett steg mot säkrare byggnadsställningar.

Bakom idén till appen Scaffalc står civilingenjörerna Kevin Walian och Viktor Skoglund från Chalmers i Göteborg. I appen kan användaren skriva in byggställningens position och storlek – och algoritmen levererar sedan fullständiga dimensioneringshandlingar med instruktioner och från bland annat Arbetsmiljöverkets föreskrifter.

Samtidigt utvecklas även programmet Scaffinspect som ska öka effektiviteten i inspektionsarbetet för myndigheter och skyddsombud och möjliggöra fler och snabbare inspektioner. Programmet ska nu testas i praktiken av Byggnads regionala skyddsombud.

Utvecklingen av appen finansieras med medel från SBUF – Svenska Byggbranschens Utvecklingsfond, där Byggnads och Scaffcalc är medansökande.

– Många olyckor i branschen är kopplade till felaktiga och osäkra byggnadsställningar. Under våra kontroller har vi märkt att många arbetsmiljöansvariga och chefer saknar tillräcklig kunskap. Förhoppningsvis kan den här appen ändra på den saken, säger Ulf Kvarnström arbetsmiljöansvarig Byggnads i ett pressmeddelande.