I slutet av förra året insjuknade en målare i covid-19.

Efter ett positivt testresultat följde målaren läkarens förhållningsregler och placerades i karantän.

Innan målaren insjuknade hade hen jobbat tillsammans med en kollega i en lägenhet.

Kollegan hade trots företagets interna riktlinjer om att stanna hemma vid minsta symptom gått till arbetet.

Några dagar senare bekräftades att kollegan hade covid-19 och förmodligen även smittat sin arbetskamrat.

Covid-19 är en allmänfarlig och samhällsfarlig sjukdom enligt smittskyddslagen.

Om en arbetstagare exponerats för smittämnen från en allmänfarlig sjukdom i samband med arbetet är arbetsgivaren skyldig att utan dröjsmål anmäla det till Arbetsmiljöverket.

Anmälan om allvarligt tillbud ska också göras om en arbetsgivare i efterhand får kännedom om att en arbetstagare har exponerats för coronaviruset i samband med arbetet.

Arbetsmiljöverket hade den 28 februari fått in totalt 13 468 anmälningar om allvarliga tillbud kopplat till corona.

Den bransch som anmält flest tillbud är vård och omsorg (7249) följt av utbildningsbranschen (2800).

Från byggbranschen har det anmälts 400 tillbud kopplat till corona.