I slutet av förra året insjuknade en målare i covid-19.

En tecknad byggnadsarbetare försvarar sig med svärd och sköld mot ett gäng tecknade coronavirus

Covid-19

Checklista: Före­bygg covid-19 på jobbet

Så funkar det

Efter ett positivt testresultat följde målaren läkarens förhållningsregler och placerades i karantän.

Innan målaren insjuknade hade hen jobbat tillsammans med en kollega i en lägenhet.

Kollegan hade trots företagets interna riktlinjer om att stanna hemma vid minsta symptom gått till arbetet.

Några dagar senare bekräftades att kollegan hade covid-19 och förmodligen även smittat sin arbetskamrat.

Covid-19 är en allmänfarlig och samhällsfarlig sjukdom enligt smittskyddslagen.

Silhuetten av en målare bakom en skyddsplast, med en bild av det nya coronaviruset monterad i hörnet

Covid-19

Fem målare smittade på Northvolt – bygget kan stoppas

Arbetsmiljö

Om en arbetstagare exponerats för smittämnen från en allmänfarlig sjukdom i samband med arbetet är arbetsgivaren skyldig att utan dröjsmål anmäla det till Arbetsmiljöverket.

Anmälan om allvarligt tillbud ska också göras om en arbetsgivare i efterhand får kännedom om att en arbetstagare har exponerats för coronaviruset i samband med arbetet.

Arbetsmiljöverket hade den 28 februari fått in totalt 13 468 anmälningar om allvarliga tillbud kopplat till corona.

Den bransch som anmält flest tillbud är vård och omsorg (7249) följt av utbildningsbranschen (2800).

Från byggbranschen har det anmälts 400 tillbud kopplat till corona.