Orvesto mäter hur många läsare en tidning har, så kallad räckvidd. Mätningen görs tre gånger per år. Det är Kantar Sifo som intervjuar närmare 13 000 svenskar om deras medievanor.

Värdefull journalistik

Varje nummer har 28 000 läsare i genomsnitt

I tidigare mätningar har räckvidden varit kring 23 000 personer och nu når alltså Målarnas facktidning 28 000 läsare.

– Under samma period har Målarnas medlemsantal minskat men allt fler läser vår tidning, säger Helena Forsberg.

…medan upplagan är 17 500 exemplar och …

– Det visar att vi gör värdefull journalistik som folk vill ha.

Tidningen har en upplaga på 17 500 exemplar, förutom medlemmar går tidningen ut till de företag som har kollektivavtal med Målareförbundet och yrkesskolor som har lack- och måleriutbildning.

…förbundet har drygt 13 000 medlemmar

– Men uppenbarligen är det många fler än våra prenumeranter som läser tidningen. Kanske är det fler i hushållet som tar del av den, på arbetsplatser och företag är det förmodligen flera som läser samma exemplar.

Facktidningen engagerar

Den här mätningen avser läsandet av papperstidningen, därutöver tillkommer läsare av tidningen på nätet. Just nu genomförs också en läsarundersökning vars resultat kommer inom kort.

Jag är stolt över vår tidning, och vet att tidningen når ut till breda grupper i frågor som engagerar

Mikael Johansson, förbundsordförande Målarna

– Jag är stolt över vår tidning, och vet genom samtal med medlemmar jag möter att tidningen både i papper och digitalt når ut till breda grupper i frågor som engagerar, säger Målarnas ordförande Mikael Johansson och fortsätter:

– Jag ser med spänning fram mot svaren i läsvärdesundersökningen som görs. Jag är övertygad om att facktidningen som journalistisk produkt har framtiden för sig. 

Det är även redaktören Helena Forsberg övertygad om. Men en utmaning är att som liten redaktion fortsätta försvara den viktiga position som papperstidningen har samtidigt som närvaron digitalt behöver bli mer närvarande och rapp.

– Men vi håller faktiskt på med rekrytering till en ny reportertjänst. Tack vare att vi ingår i LO Mediehus kommer vi gemensamt och i ett samarbete med våra systertidningar Elektrikern, Fastighetsfolket och Sekotidningen att utöka våra resurser. Även om det inte är en heltid för oss så innebär det en viktig förstärkning, säger Helena Forsberg

Det visar att vi gör värdefull journalistik som folk vill ha

Helena Forsberg, redaktör

Om undersökningen

  • Orvesto Konsument är Kantar Sifos stora medie- och målgruppsundersökning som genomförs i tre delomgångar varje år (en per tertial).
  • Populationen i undersökningen är hela Sveriges befolkning i åldrarna 16-80 år.
  • I varje delomgång ingår cirka 13 000 intervjuer, vilket gör att undersökningen under ett år totalt samlar cirka 40 000 intervjuer.
  • De som deltar i undersökningen är rekryterade via ett slumpmässigt stickprovsurval. Med stickprov menas här att man undersöker en representativ grupp av befolkningen.
  • Svaren för denna grupp vägs sedan upp utifrån SCBs vägningsmatris för kön, ålder och geografisk spridning så att data blir representativt för hela befolkningen, 16-80 år.

Källa: Orvesto Konsument