Under maj gjorde Arbetsmiljöverket, Polisen och Skatteverket gemensamma oanmälda kontroller på byggen bland annat i Sälen, Idre, Kiruna och Gällivare.

Myndigheterna hade ett särskilt fokus på byggboomen i norra Sverige i samband med flytten av Kiruna stad och flytten av orten Malmberget i Gällivare.

Det är oacceptabelt, dessa företag riskerar sina arbetares liv.

Nadja Lukin, Arbetsmiljöverket region nord

– Det påverkar tyvärr säkerheten när det är många olika underleverantörer med inhyrd personal och dålig samordning. Vi ser också företag som tummar på säkerheten och låter personalen arbeta på höga höjder utan skydd om de skulle falla. Det är oacceptabelt, dessa företag riskerar sina arbetares liv, säger Nadja Lukin, sektionschef på Arbetsmiljöverkets region nord.

Omedelbara förbud på grund av fallrisk

Arbetsmiljöverket har ställt krav på 30-talet företag att rätta till olika brister. En del fallrisker var så allvarliga att de ledde till omedelbara förbund att fortsätta arbetet.

Ett tiotal företag i Kiruna och Gällivare riskerar att få betala sanktionsavgifter.

Bland bristerna som Arbetsmiljöverket upptäckte finns exempelvis:

  • Bristfälliga fallskydd
  • Arbetare har exponerats för asbestdamm och kvartsdamm utan rätt skyddsutrustning
  • Arbetare använder maskiner utan skydd och utsätts för rasrisk.

Utreder svart arbetskraft

Skatteverket misstänker att flera företag använder sig av svart arbetskraft och företagen riskerar nu att få betala kontrollavgift.

– Vi upptäckte att det fanns personer som inte var inloggade i personalliggaren. Det kan vara en indikation på svart arbetskraft och att löner inte redovisas, det här är något vi utreder vidare efter besöken, säger David Kunze, skattehandläggare på Skatteverket.

I femton fall upptäcktes utländsk personal som inte var anmälda som utstationerade i Sverige, så som de ska vara.