Moa Alm

Nackstöd och förlängningsskaft underlättar jobbet för Moa Alm.

Årets studenter går ut skolan i en tid av lågkonjunktur och ett samhälle där antalet konkurser i byggbranschen ökar. Å andra sidan har måleribranschen länge skrikit efter arbetskraft och samtidigt har det kommit signaler om att det är svårt för lärlingar att hitta jobb.

Arbetsförmedlingens prognos för målare är att det finns stora möjligheter till arbete. Det är en komplex bild av arbetsmarknaden som beskrivs på olika sätt.

Målerieleverna vi träffar på Ösby gymnasiet i Sala är vid gott mod. De tror att de kommer att få lärlingsanställning efter skolan.

– Det här är en extremt bra skola med bra lärare och upplägg, säger Noa Ingo.

Han har gjort sin APL (arbetsplatsförlagt lärande) på Rollerboys i Sala. Nu söker han jobb som lärling och känner sig trygg med att det kommer lösa sig.

Är eleverna intresserade, motiverade och engagerade på sin APL så får de jobb.

Anders Nordvall, lärare

Måleriläraren Anders Nordvall berättar att firmorna drabbats olika. Vissa märker inget medan andra tappat kunder. För elevernas framtid är det viktigt att visa framfötterna.

– Är eleverna intresserade, motiverade och engagerade på sin APL så får de jobb, säger Anders Nordvall.

Prognos för målare

Arbetsförmedlingen bedömer att det finns stora möjligheter till arbete som målare 2023.

På tre års sikt bedöms chanserna till arbete som mycket stora.

Möjligheterna till arbete ökar om du har relevanta certifikat, behörigheter eller yrkesbevis.

Det finns regionala skillnader. Exempelvis är möjligheterna till jobb mycket större i Stockholm, Nyköping, Gotland, Kalmar och Borås.

Möjligheterna till jobb är sämre i exempelvis Östersund, Sundsvall, Gävle, Västerås, Skövde-Skara.

Källa: Arbetsförmedlingen

Eleverna driver projektet

Ösby gymnasium är ett naturbruksgymnasium med vissa program som inte finns på andra skolor. Det gör att skolan lockar elever även från andra håll i landet och för dessa finns ett internat där ungdomarna har övernattningsrum och gemensamma utrymmen.

De här byggnaderna är i behov av renovering och läraren Anders Nordvall berättar att eleverna har detta som sitt gymnasiearbete. Vilket innebär att de driver det som ett riktigt projekt från början till slut. Skolschemat är utbytt till arbetsdagar 7-16.

Olivia Zetterström
Tapetsering är ett av Olivia Zetterströms favoritmoment.

De har en arbetsbeskrivning som ska följas och utifrån kundens önskemål har de tagit fram material. I tvättstuga och duschrum har de tränat på våtrumssystem, i rummen har väggar bredspacklats och slipats, tak och vägg har målats, bröstning vid fönster, en vägg har tapetserats och när den platsbyggda sänggaveln målades fick de också träna snickerimålning. I korridorerna ska dekorationsmålningar liva upp.

– Det har blivit både mängdträning och fördjupning av kunskaper, två ton sprutspackel har gått åt, säger Anders Nordvall.

Man äter frukost tillsammans och det är en bra gemenskap på bygget

Moa Alm, elev

Moa Alm målar taket samtidigt som vi pratar. Nacken stöds av en nackmolly och med hjälp av förlängningsskaftet sveper hon över taket.

– Det är mina två favorit hjälpmedel. Vi pratar jättemycket om arbetsmiljö, hur man ska arbeta rätt för att minska risken för förslitningsskador och vi pratar om hur det ser ut på arbetsplatsen med tanke på arbetsmiljö, säger Moa Alm.

Moa Alm, Samuel Borén, Olivia Zetterström och Noa Ingo.
Fyra av sex avgångselever på Ösbys måleriprogram. Från vänster: Moa Alm, Samuel Borén, Olivia Zetterström och Noa Ingo.

Hon föredrar byggen där man träffar många människor istället för att släpa grejer på lägenhetsjobb.

– Man äter frukost tillsammans och det är en bra gemenskap på bygget.

Målet att göra gesällprov

Efter skoltiden har eleverna olika många timmar kvar som lärlingar innan de är fullbetalda målare. All arbetad tid förutom skola och APL ger timmar i lärlingsboken, frånvaro av olika skäl ger också avdrag på timmarna så det är svårt att veta exakt hur man ligger till.

Moa Alm har målmedvetet jobbat alla sina lov inom måleriet. Hennes mål är att göra gesällprovet i slutet av sin lärlingstid.

– Det är viktigt, det är ett intyg på att man är utbildad. Jag tycker alla borde göra gesällprovet, säger Moa Alm.

Anders Nordvall
Anders Nordvall, lärare på Ösby gymnasium i Sala.

För kommande årskullar elever på Ösby gymnasium väntar förmodligen renovering av de resterande elevhemmen efter detta lyckade pilotprojekt.

Anders Nordvall berättar att oavsett så jobbar eleverna på den här skolan inte i bås utan får skarpa jobb runt om i skolans byggnader. På skolan finns också en herrgård där de får kunskap om äldre måleri med franska snickerier och spegeldörrar.