Lön

IF Metall: Medellönen var 32 769 kr i månaden på motorbranschavtalet 2022.

Målarna: Enligt statistiken från september 2022 var snittlönen för A-lackerare 180,37 kronor, vilket ger en månadsinkomst på 31 627 kronor.  

Arbetstider

IF Metall: Ordinarie arbetstid ska i genomsnitt vara 40 timmar per helgfri vecka. Den genomsnittliga arbetstiden per sjudagarsperiod får inte överstiga 48 timmar. Arbetstiden förläggs enligt lokal överenskommelse eller genom överenskommelse mellan arbetsgivaren och arbetaren.  

Olika längd och förläggning av arbetstiden under olika tider av året ska kunna genomföras.  

Genom ökad användning av flera arbetstidsformer, till exempel med olika lång arbetstid och med olika förläggning ges större möjlighet att anpassa arbetstiderna till både kundernas, företagets och arbetarnas intressen.  
Genom lokal överenskommelse kan arbetstiden förläggas även mellan klockan 24 och 05.  

Om man inte kan nå en lokal överenskommelse gäller följande:

Dagarbete: Veckoarbetstiden fördelas måndag – fredag inom ramen 07.12 – 18.00. Du är skyldig att jobba 5 timmar på lördag mellan 07.12 – 12.30 enligt en tjänstgöringslista.

Om du jobbar på lördag ska du få motsvarande ledighet i timmar veckan efter. 

Kvällsarbete: Arbetsgivaren kan förlägga arbete under måndag – torsdag till klockan 20.00. Lokal överenskommelse kan träffas om att mer än 25 procent av avdelningens arbetsstyrka berörs. Hänsyn skall i så stor utsträckning som möjligt tas till den enskildes möjligheter till kvällsarbete.  

Kompensationsledigheter: Du som är heltidsanställd har rätt att för varje arbetsvecka tillgodoräkna dig 82 minuters kompensationsledighet. Vid tvåskiftsarbete har du för varje skiftvecka rätt att tillgodoräkna dig 190 minuters kompensationsledighet. 

Vid kvällsarbete får du extra kompensationsledighet med 4 minuter för varje påbörjad halv timme som är förlagd mellan kl. 18.00 – 20.00.  

Målarna: Den ordinarie arbetstiden ska genomsnitt vara 40, timmar per helgfri vecka. Om förläggningen av arbetstiden under varje avtalsår träffas överenskommelse för varje särskilt företag.  

Om man inte kan uppnå en lokal eller individuell överenskommelse ska veckoarbetstiden fördelas måndag – fredag mellan klockan 06.30-16.30.   

Om du är heltidsanställd har du rätt att för varje arbetsvecka tillgodoräkna dig 64 minuters kompensationsledighet.  
Vid kortare arbetstid än ordinarie dagtidsarbete får du kompensationsledighet i proportion till det.   

Den regeln gäller inte vid skiftarbete. Efter överenskommelse med arbetsgivaren kan uttag av kompensationsledighet ske i form av kontant betalning som motsvarar aktuell lön per timme.  

Nattarbete är inte tillåtet. 

Skiftarbete kan, om du och din arbetsgivare, godkännas av de avtalsslutande organisationerna.  
I så fall är det två- skift mellan kl. 05.30 och 22.30 måndag till fredag. 
Vid skiftgång får du mer arbetstidsförkortning (ATF), 160 minuter.  

Avtalspension och extra avsättningar

IF Metall: Premien för avtalspensionen (tjänstepensionen) är 4,5 % och betalas in från 22 års ålder. 

I senaste avtalsrörelsen kom IF Metall och Motorbranschens arbetsgivarförbund överens om ytterligare avsättning till delpension med 0,2 procent från den 1 maj 2024. Totalt blir det 2,3 procent. Om man inte tar ut deltidspension så överförs hela den summan till avtalspensionen.   

Målarna: Premien för avtalspensionen (tjänstepensionen) är 4,5 % och betalas in från 22 års ålder. 

Målarna och Motorbranschens arbetsgivarförbund fick under förra avtalsrörelsen i uppdrag att se över hur en extra pensionsavsättning kan se ut för lackerarna.  

Men i årets avtalsrörelse blev det inte heller denna gång mer pengar till lackerarnas avtalspension.  

Målarna vs IF Metall – skillnader mellan förbunden

Medlemsavgift

IF Metall: Medlemsavgiften för en person som går på motorbranschavtalets snittlön blir 508 kronor per månad.  Medlemsavgiften är ungefär 1,56 procent av din lön.
På vissa arbetsplatser kan det tillkomma en klubb eller försäkringsavgift.  

Målarna: 533 kronor/månad.

Försäkringar utan extra kostnad

IF Metall: Inkomstförsäkring, ett extra stöd vid arbetslöshet, ingår i medlemskapet. 
Via IF Metalls hemsida kan du räkna ut exakt hur mycket just du skulle få. Det ingår ingen hemförsäkring.   

Målarna: Har ingen inkomstförsäkring. Men hos Målarna ingår ett försäkringspaket hos Folksam i medlemskapet. Där ingår en hemförsäkring, fritids- och olycksfallsförsäkring och en grupplivförsäkring.   


Här hittar du Motorbranschavtalet i PDF-format.
Här hittar du Målarnas lackavtal i PDF-format.