Pierres billackering finns på flera orter i Sverige. Totalt har de cirka 185 kollektivanställda som arbetar i en verksamhet där arbetsmiljön är utmanande.

– Lösningsmedelsskador slår på ett sätt som går att förebygga om man upptäcker den i god tid. Därför är förebyggande vård så viktigt. De spelar med folks hälsa, som får permanenta skador, sade Målarnas ombudsman Johan Redén när Målarnas facktidning intervjuade honom då facket och arbetsgivarna hade avslutat de centrala förhandlingarna.

”Bara erbjudit hälsosamtal”

I en tidigare artikel skrev Målarnas facktidning att Målareförbundet stämt Pierres billackering och Motorbranschens arbetsgivareförbund (Maf) för kollektivavtalsbrott.
Nu meddelar förbundet att de dragit tillbaka sin stämningsansökan i Arbetsdomstolen.

– Vi har kommit fram till att AD inte är rätt väg att gå just nu. Vi tror på större möjligheter att ta ett omtag kring frågan, säger Johan Redén.

– När vi avslutade avtalsförhandlingarna tog vi upp med Maf att vi vill sitta ner och prata om arbetsmiljöfrågorna.

I avtalet står så här: För arbetstagare anordnar och bekostar arbetsgivaren vartannat år, dock längst intill dess arbetsgivaren anslutit arbetarna till företagshälsovårdscentral, en hälsokontroll. Denna skall vara minst enligt ”Anpassad hälsoundersökning”, som finns specificerad i en bilaga till kollektivavtalet.

Målareförbundet framhåller att ”Den företagshälsovård som bolaget erbjudit arbetstagarna innehåller endast ett hälsosamtal”. Arbetstagarna erbjuds inte hälsokontroller i enlighet med lackavtalets bilaga.