En medlem i Målareförbundet har fått rätt till miljonersättning efter prövning i Skiljenämnden för arbetsmarknadsförsäkringar.

Medlemmen företräddes av LO-TCO rättsskydd. Förbundsjurist Ulf Lejonklou argumenterade för att medlemmens lön skulle varit betydligt högre än den uträknade livräntan, om han varit oskadad och kunnat fortsätta arbeta som målare.

Skiljenämnden gick på LO-TCO rättskydds linje och medlemmen som nu är ålderspensionär får drygt en miljon i kompletterande ersättning.

”Viktigt få rätt juridisk vägledning”

Rättsskyddet skriver i ett pressmeddelande att det sannolikt är många medlemmar som blivit så svårt skadade av arbetet att de har en bestående inkomstförlust och som går miste om den kompletterande ersättning som de kan ha rätt till.

De som valt att ta ett engångsbelopp avseende framtida inkomstförlust, har samma omprövningsrätt som de som har valt en fortlöpande livränta från ett försäkringsbolag.

Juristerna framhåller också att det är oerhört viktigt medlemmar får rätt juridisk vägledning så att man inte försätter en medlem i en sämre situation än om omprövning inte hade begärts, eftersom även försäkringsbolaget kan ha en omprövningsrätt.