Målarnas ordförande Mikael Johansson inledde den extra kongressen med orden:
– Det här är en av de största frågorna en förbundsordförande kan ställas inför att ställa till organisationen.

Efter en kort debatt genomfördes en sluten omröstning där 45 av ombuden röstade för Målarna och 71 för Byggnads.

”Vill vara kvar som eget förbund”

Tina Löfgren yrkade avslag på förbundsstyrelsens förslag om att lägga ned Målarna och hade velat se en djupare utredning av hur ett Målarna 2.0 skulle kunna se ut. Och det var hon inte ensam om.

– På vårt representantskap i Målarettan hade vi en rådgivande medlemsomröstning som klart och tydligt visade att medlemmarna vill vara kvar som eget förbund.

Jan-Olof Gustafsson, vice ordförande och kassör, sa att det var med sorg i hjärtat han ställde sig på Byggnadssidan när förbundsstyrelsen fattade sitt beslut. Han poängterade att det inte finns hemliga kostnader som kan minskas.

– Hade någon kunnat peka på åtgärder som skulle göra att Målarna var ett fortsatt bra alternativ hade förbundsstyrelsen gärna hoppat på det men det svaret har ingen kommit med, sade Jan-Olof Gustafsson.

Förbundets kassör ställer sig frågande till om facket klarar sitt uppdrag med färre personal och förtroendevalda.

Röstning, målarna, easyvote

Magnus Söderström avdelning 3 påpekade att även Byggnads blöder medlemmar och han var inte säker på att de verkligen vänt på varje sten.

– Jag är den förste icke anställde som kommer upp här idag. Det kanske också är något att fundera över hur man låter förtroendevalda komma fram.

Thomas Westman gav en bild av samtalen med medlemmar i avdelning 2 att de vill vara kvar som eget förbund men när man presenterar fakta så vill de inte ha sämre service och högre avgift.

Informera medlemmar

Jan-Olof Gustafsson från förbundsledningen var till viss del självkritisk.

När kongressutredningen om Vägvalet hade presenterats lämnades ordet fritt. Det ledningen inte gjorde var att tala om för avdelningarna hur de skulle ta ut informationen och diskussionen med medlemmarna. Det lämnade upp till avdelningarna att välja den metod som var bäst.

– Vi får höra från medlemmar att detta inte varit uppe som information eller till diskussion, det är nog så att man måste peka med hela handen hur det ska gå till. Det kan jag ångra i den här processen.

– Det värsta som kan hända är inte att någon tycker annorlunda. Det är grunden i vår rörelse men att utelämna information eller att inte lyfta upp viktiga frågor det är inte så vi i en facklig organisation jobbar.

När kongressen avslutades stod Målarnas ordförande Mikael Johansson och Byggnads ordförande sida vid sida och Mikael Johansson konstaterade att de nu lyckats med det som många av deras företrädare inte tagit i hamn. Att ena förbunden enligt LO:s organisationsplan.

Så går tankar kring beslutet

Axel Eriksson avdelning 3 väst

Det är ingen bra känsla. Jag vänder mig mot sättet vi hamnat här. I början av året när vi skulle få information var beskedet länge att det finns ingen information. Vi fick inte svar på våra frågor. Hade Volvochefen visat den här grafen hade han fått gå och någon annat fått prova att leda organisationen. Det tycker jag även borde skett i Målarna och jag hade velat se en större utredning om hur ett förnyat Målarna skulle kunna se ut.

Bild: Helena Forsberg

Mikael Stark avdelning 1

Debatten idag är jätteviktig, jag har inte riktigt bestämt mig. Vi ska ju inte vänta så länge som bleck och plåt. Behöver vi gå in i Byggnads är det bättre att gå in när vi är starka med medlemmar, pengar och ombudsmän. Jag litar på att mina ombudsmän kommer företräda mig på ett bra sätt även i Byggnads.

Bild: Helena Forsberg

Jonas Westerlund
Jonas Westerlund Sandin avdelning 5

Första beslutet i augusti var tungt. Då blev man skjuten sen har vi legat i respirator och nu har vi avlidit. Jag hade nog valt att rösta för Målarna men jag företräder mina kollegor så därför röstade jag för Byggnads. Kollegorna säger det inte är lönt te och hålla på. Det är bättre gå ihop än blöda ihjäl. På vår firma jobbar vi på stora byggen så vi jobbar redan tillsammans med Byggnads andra yrkesgrupper. Jag tror det kommer bli skitbra.

Bild: Helena Forsberg