65 döda på jobbet är 16 fler än året innan och högt över genomsnittet. I snitt under åren 2013-2022 inträffade ungefär 44 dödsolyckor per år.

Av dödsolyckorna under förra året inträffade 17 i byggbranschen. Bland dem som omkom finns en målare, som föll från en byggställning. 

I december miste fem arbetare livet när en bygghiss rasade ner från hög höjd på en byggarbetsplats i Ursvik utanför Stockholm. 

”Alla ska få komma hem efter arbetsdagen”

”Det systematiska arbetsmiljöarbetet är helt avgörande. Och att arbetstagarna och skyddsombuden blir involverade i ett tidigt skede. Så ser det tyvärr inte ut på många håll i vår bransch. Dödsolyckor och olyckor både kan och ska förhindras. Att alla ska få komma hem efter arbetsdagen, det ska vara en självklarhet i Sverige år 2023!” säger Johan Lindholm, Byggnads förbundsordförande i ett uttalande. 

Ytterligare åtta dödsolyckor

Av de som omkom räknas 57 personer in i den svenska arbetskraften. Arbetsmiljöverket har ytterligare åtta dödsolyckor i sin statistik under kategorin ”övriga”. Där ingår personer som arbetat för utländska arbetsgivare verksamma i Sverige men även praktikanter.

Källa: Arbetsmiljöverkets statistik

Dödsolyckor 2023

Januari: 2

Februari: 4

Mars: 2

April: 6

Maj: 2

Juni: 5

Juli: 4

Augusti: 5

September: 6

Oktober: 4

November: 6

December: 11

Övriga: 8 

Totalt: 65 

Källa: Arbetsmiljöverket 

Fotnot: Dödsolyckor till och från arbetet och dödsfall i arbetssjukdomar till exempel till följd av hjärtinfarkter, asbestexponering med mera ingår inte.