Dödsolyckor och allvarliga olyckor i bygg- och anläggningsarbeten är alltför vanliga, konstaterar Arbetsmiljöverket, som nu vill bort från ”löses-på-plats” filosofin. 

En ny föreskrift ska göra det tydligare vem som ska göra vad i arbetsmiljöarbetet. För att identifiera, undvika och bedöma arbetsmiljörisker ska man jobba med dem i en bestämd ordning och sedan åtgärda. Överlämningen av arbetsmiljöarbetet och arbetsmiljöplanen ska också ske mer strukturerat än tidigare.

Ny föreskrift om byggarbetsmiljösamordning

Den nya föreskriften Projektering och byggarbetsmiljösamordning – grundläggande skyldigheter (AFS 2023:3) består av både nu gällande och helt nya regler. Föreskrifterna finns nu även digitalt och är sökbara.

De nuvarande reglerna finns i föreskrifterna Byggnads- och anläggningsarbete (AFS 1999:3) och Arbetsplatsens utformning (AFS 2020:1).

Arbetsmiljöverket

Ska förebygga arbetslivskriminalitet

Föreskriften vänder sig till byggherrar, projektörer, byggarbetsmiljösamordnare, Bas-P och Bas-U och tillverkare av monteringsfärdiga byggnader. Reglerna ska vara ett stöd för byggherren att få in de underlag som krävs för att välja lämpliga aktörer. 

”Byggherren kan specificera arbetsmiljökrav i avtalen. Med reglerna följer också att de fortlöpande ska kontrollera och följa upp arbetsmiljöarbetet i byggprojektet. Tar byggherren detta ansvar finns det goda möjligheter att minska den osunda konkurrensen och förebygga arbetslivskriminalitet”, säger Agneta Axelsson, sakhandläggare för föreskriften på Arbetsmiljöverket.