Bemanningsbolaget Kinds Roughneck har tecknat LO:s och Kompetensföretagens bemanningsavtal. Det innebär att bolaget förbundit sig att erbjuda likvärdiga regler om arbetsrätt, semesterrätt, pensionsvillkor och arbetstider som målarna med kollektivavtal har på svensk arbetsmarknad.

Enligt bemanningsavtalet ska lönerna sättas som ett genomsnitt av lönenivån för de avtal som redan finns hos kunden där man jobbar. 

Lägre löner och längre veckor

”För många innebär det en högre lön än de haft om de varit ordinarie medarbetare”, skriver Kompetensföretagen på sin webbsajt. 

Lägsta timlönen enligt måleriavtalet är 180,25 kronor. Men enligt Målareförbundet är genomsnittslönen för en målare i Sverige högre än så och ligger på 196,97 kronor i timmen. 

De här villkoren kan man inte ha med stöd av bemanningsavtalet.

Kent Ackholt, ansvarig för bemanningsavtalet på LO

Den som nappar på erbjudandet i Kinds Roughnecks jobbannons, som gått ut på rumänska, erbjuds en lön på 165 kronor i timmen som lägst.

– De här villkoren kan man inte ha med stöd av bemanningsavtalet, säger Kent Ackholt, ansvarig för bemanningsavtalet på LO. 

En bild på en jobbannons på rumänska

Enligt en annons riktad till rumänska arbetare erbjuder Kinds Roughneck jobb på svenska byggarbetsplatser.

En bild på en jobbannons på rumänska

Lönen som erbjuds är 165 kronor per timme och arbete 10 timmar på vardagar och 6 timmar på lördagar.

Bolaget har enligt annonsen ett samarbete med ett rumänskt bolag. Till en början erbjuds ett rumänskt anställningsavtal. Men enligt jobbannonsen erbjuds svenska kontrakt efter 3-6 månader.

Även utstationerade arbetstagare har rätt till lönevillkor som motsvarar den lön som gäller i landet som de arbetar i. Vidare framgår av annonsen att arbetstiderna är 10 timmar på vardagar och 6 timmar på lördagar. 

Planerade att hyra in – trots avtal

Bolaget Magnus Målar´n, som är bundet av kollektivavtalet för måleriyrket, hade planerat att utföra vissa måleriarbeten genom att hyra in arbetskraft från Kinds Roughneck. Något som Målareförbundet stoppat genom att lägga sitt veto.

Förhandlingar och stämningar i AD kommer nu från båda håll i tvisten.

Tidningen har utan framgång sökt Eddie Lucaci på Kinds Roughneck både på telefon och mejl.