Ryggtavlan på en person som målar en vit fönsterkarm.

– Skitsnack att ett företag skulle avstå från att anställa en duktig målare för att det blir problem hos ett konkurrerande företag, Stefan Cedermark, ombudsman på Målarna. (Personen på bilden har inget samband med texten)

Som Målarnas facktidning tidigare berättat använde Målareförbundet förra året sin vetorätt enligt paragraf 39 i MBL i fem ärenden där Magnus Målar´n ville hyra in personal från bemanningsföretagen Kinds Roughneck och PJ Asfalt & transport, som inte har måleriavtal (se rutan här nedan).

Efter de veton förbundet lagt har Magnus Målar´n agerat lite olika:

 • Ett har företaget struntat i och utfört jobbet ändå med inhyrd arbetskraft. Där riskerar det bli stämt av facket med krav på skadestånd.
 • Ett annat veto släpptes, men togs över av Lundgrens måleri – som i sin tur anlitade Roughneck som planerat. I styrelsen för Magnus Målar´n sitter Magnus Johansson och Peter Johansson.
  Tittar vi på vilka som sitter i styrelsen för Lundgrens måleri så finner vi Magnus Johansson och Peter Johansson även där. Eftersom Lundgrens måleri är ett enmansföretag kan facket inte ställa krav på kollektivavtal och kräva förhandling.

Målarnas veton

 • Ett veto innebär att företaget inte kan påbörja arbetet med den tilltänkta underentreprenören eller inhyrda arbetare.
 • För att facket ska lägga veto måste det finns en risk att anlitandet innebär risk för brott mot lag eller kollektivavtal. Eftersom ett felaktigt veto kan innebära stora skadestånd är det inget som görs lättvindigt.
 • Målareförbundet menar att användandet av inhyrd arbetskraft som inte är utlärd målare och inte heller lärling bryter mot kompetenskravet i paragraf 2 i måleriavtalet. Måleriföretagen hävdar att något krav på yrkeskompetens inte finns vid inhyrning.
 • Roughneck och PJ Asfalt & transport är bundna av bemanningsavtalet mellan LO och Kompetensföretagen. I bemanningsavtalet finns en likabehandlingsprincip som innebär att uthyrd arbetstagare ska ha lön och allmänna anställningsvillkor enligt det riksavtal som gäller på arbetsplatsen de är uthyrda till. Det menar förbundet att företagen bryter mot, medan arbetsgivarorganisationen inte anser att kompetenskravet ingår i de anställningsvillkor som omfattas.

Målarnas ombudsman: ”Skitsnack”

Magnus Målar´n s vd Joakim Törnblad vill inte uttala sig i Målarnas facktidning. Men i Måleriföretagens tidning beskriver han att företaget sedan 2016 anlitat bemanningsföretag, och att det gjort att de kunnat behålla den egna personalen även under vintern – och att företaget med inhyrd arbetskraft kunnat hantera svängningar i konjunkturen.

”Sedan finns det ingen som helst personal att tillgå, de sista målarna som vi anställt har tagits från andra firmor och då flyttar man ju bara problemet”, säger Joakim Törnblad till Måleriföretagens tidning.

Skitsnack att ett företag skulle avstå från att anställa en duktig målare för att det blir problem hos ett konkurrerande företag

Stefan Cedermark, ombudsman Målarna

– Skitsnack att ett företag skulle avstå från att anställa en duktig målare för att det blir problem hos ett konkurrerande företag, säger Stefan Cedermark, ombudsman på Målarna, till Målarnas facktidning.

Vidare hävdar Joakim Törnblad att facket plötsligt ändrat uppfattning när de nu kräver att bemanningsföretagets personal ska uppfylla kompetenskravet i Måleriavtalet, trots att det enbart är bundet av Bemanningsavtalet.

– Vi har inte ändrat uppfattning. Vi har förutsatt att de följer kollektivavtalet, men när vi märkte att det inte sker har vi börjat ställa frågor, säger Stefan Cedermark.

Misstanken: Tjänar extra på inhyrda med lägre lön

När Målarnas facktidning kontrollerar bokslut från flera olika måleriföretag ser vi att omsättningen per anställd ligger runt 1 miljon.

Även hos Magnus Målar´n är omsättningen per anställd runt miljonen, fram till 2016. Sedan dess har företaget anlitat bemanningsföretag och antalet anställda har minskat.

Vi har förutsatt att de följer kollektivavtalet, men när vi märkte att det inte sker har vi börjat ställa frågor.

Stefan Cedermark, ombudsman Målarna

Samtidigt har omsättningen per anställd successivt ökat. Det senaste bokslutet som finns att ta del av är för 2020, då var omsättningen per anställd 2,1 miljoner kronor.

Man kan inte vara säker, men misstänka att företaget använder en grupp anställda med löner enligt måleriavtalet och tjänar extra pengar på inhyrd arbetskraft med lägre löner.

Halverat antalet målare – hyr in bemanning

Måleriföretagen och Magnus Målar´n hävdar att det inte finns målare att anställa. Men är Magnus Målar´n intresserad av att anställa? Företaget har på några år halverat antalet målare samtidigt som de i stället hyrt in arbetskraft.

Arbetsgivarorganisationen hoppas att regeringens aviserade förändringar av gymnasieskolan ska locka fler till de yrkesinriktade programmen. Dock bygger utbildningen till måleriyrket på att branschen tar ansvar eftersom färdigutbildningen sker genom lärlingssystem ute på målerifirmorna.

Av 400 målerielever som gick ut skolan 2021 fick endast 128 lärlingsplats.

När Målarnas facktidning frågar förbundet hur många lärlingar Magnus Målar´n har kan de se två i sina dokument. Sett till avtalet finns det hos Magnus Målar´n utrymme för sex lärlingar.

VD:n vill inte svara på frågor

Magnus Målar´ns vd Joakim Törnblad vill inte ställa upp på en intervju i Målarnas facktidning.

Frågorna som Magnus Målar´n inte ville svara på

Magnus Målar´ns vd Joakim Törnblad vill inte ställa upp på en intervju i Målarnas facktidning. Här är några av frågorna vi ville ställa:

 • Hur säkerställer ni att anställda på ue/bemanning ni anlitar har korrekta arbetsvillkor?
 • Enligt en annons där Roughneck söker rumänska målare för jobb i Sverige erbjuder de 165 kr/timme, 10 timmars arbetsdagar och 6 timmar på lördagar. (Den timlönen är inte förenlig med vare sig Måleriavtalet eller Bemanningsavtalet.) Vad säger du om det?
 • 2015-2018 hade ni i snitt 58 anställda. Nu är ni ca hälften. Är det för att ni ser en vinst i att ta in bemanning i stället?
 • Var det en slump att Lundgrens tog över jobben? Lundgrens har samma styrelse som Magnus Målar´n och de i sin tur anlitade just Roughneck. Är det ett sätt att runda kollektivavtalet?
 • Det är endast cirka hälften av lärlingarna som går ut yrkesgymnasiet som får arbete. Vilket ansvar ta ni gällande den frågan?

Målarnas tvister

Avslutade tvister:

 • Konkurrensverket: Måleriföretagen anmälde kollektivavtalet till konkurrensverket. Att de bara får anställa utbildade målare eller lärlingar, hämmar konkurrensen tycker de.

  Måleriföretagen ville också att myndigheten skulle utfärda vite på 10 miljoner kronor till de företag som följde kollektivavtalet. Konkurrensverket har beslutat att inte utreda frågan och avslår Måleriföretagens begäran.
 • Interimistiskt beslut: Måleriföretagen begärde att AD skulle ta ställning utifrån de fakta som fanns där och då för att få ett snabbt beslut om att ogiltigförklara ett av fackens veton. AD avslog begäran.

Pågående tvister:

 • Olovlig stridsåtgärd: Med anledning av Måleriföretagens anmälan till Konkurrensverket har förbundet stämt arbetsgivarorganisationen i Arbetsdomstolen för olovlig stridsåtgärd. Kräver 1 miljon i skadestånd.
 • Jobbax-fallet: Kvibergs måleri anlitade Jobbax som har kollektivavtal för måleri sedan våren -21. De två anställda uppfyller inte kriterierna i §2 alltså att de är utlärda målare eller anställda enligt utbildningsavtalet, menar facket. Facket har stämt Jobbax och Måleriföretagen i AD.
 • Måleriföretagen begär skadestånd: Magnus Målar´n och Måleriföretagen har begärt central förhandling och yrkar skadestånd för att förbundet enligt de lagt veto utan grund. Kommer parterna inte överens avgörs det i AD.
 • Trängt igenom vetot: Förbundet stämmer i AD för att Magnus Målar´n trängt igenom vetot och anlitat bemanningsföretaget ändå. Facket kommer kräva skadestånd.
 • Utökat bemanning: Förbundet stämmer i AD för att Magnus Målar´n utökat bemanning utan att MBL förhandla.

Framtida tvister:

 • Glömt MBL: Magnus Målar´n glömde MBL-förhandla. Senast 16 maj ska förbundet ta ställning till om de ska stämma i AD.