Förra året meddelade Arbetsmiljöverket att antalet inspektörer skulle öka från 270 till 310. Men så blir det inte. Myndigheten måste spara.

Tidningen Arbetet har tagit del av ett internt e-postutskick där Maria Wassén, chef för inspektionsavdelningen, skriver:

”Jag vill med detta mejl informera dig om att rekryteringen av arbetsmiljöinspektörer inte blir av nu. Skälet är att den rådande samhällsutvecklingen med bland annat högre energi- och lokalkostnader, ökade lönekostnader och pensionsavsättningar har satt ett högt tryck på Arbetsmiljöverkets ekonomi – en situation som inte var känd när vi planerade verksamheten i höstas”.

Redan hög belastning

Anställda inom myndigheten har redan innan detta besked en hög arbetsbelastning.

I sitt mejl kommenterar avdelningschefen också att arbetsgivaren i samverkan med arbetstagarorganisationerna ska arbeta fram åtgärder för att uppnå balans mellan krav och resurser.

Arbetet har i en tidigare granskning visat att Sverige i jämförelse med de nordiska grannländerna har klart färre arbetsmiljöinspektörer i förhållande till antalet sysselsatta.