178 målare och 20 lackerare anmälde att de råkat ut för arbetsolyckor under 2022. För målarna handlade det ofta om fall och för lackerarna om rörelse med belastning.

Det är 29 fler målare än året innan, medan antalet lackerare som skadades är ungefär samma antal som tidigare.

Ergnonomiska belastningsskador är vanlig orsak till att målare och lackerare blir sjuk av sitt jobb, men även kemiska ämnen. Totalt anmälde 38 målare och 7 lackerare arbetssjukdom.

Kan förebyggas

Det är Arbetsmiljöverket som presenterar statistiken (pdf).

– Det är allvarligt att tusentals personer utsätts för farlig arbetsmiljö och drabbas av olyckor på arbetet, särskilt när vi vet att många olyckor skulle kunna förebyggas, säger Erna Zelmin, generaldirektör på Arbetsmiljöverket.

Vanliga orsaker till arbetsolyckor var förlorad kontroll av maskiner och transportfordon, fall av person samt rörelse med belastning till exempel tunga lyft.

Under förra året omkom 49 personer på grund av arbetsolyckor.