Det visar Afa försäkrings senaste rapport Byggbranschen – allvarliga arbetsskador och sjukfrånvaro som bygger på statistik över försäkringsärenden 2020.

I statistiken finns 83 godkända allvarliga arbetsolycksfall varav 43 procent med medicinsk invaliditet. Sedan 2015 har antalet olycksfall varierat mellan 81 och 106 årligen.

Av olycksfallen målare drabbas av är en hög andel fallolyckor. Fall från höjd utgör nästan hälften av olycksfallen. Fall i samma nivå är också en vanlig olycksorsak och skärskador.

Två exempel på händelser som Afa försäkring ger i sin rapport är en person som målade i en trappuppgång. Trampade snett i trappan och trillade. Diagnos: Distorsion i fotled med medicinsk invaliditet som följd.

En person tapetserade, brytbladskniven gick av och jag satte den i vänster tumme. Diagnos: Sårskada på fingrar utan skada på nagel med medicinsk invaliditet.

Fler skador i armar och ben

Målare har en högre andel skador i ben och arm än resten av branschen. Skadorna inträffar ofta vid fall från höjd, till exempel från byggnadsställningar, bockar och stegar.

För målare är närmare 70 procent av handskadorna orsakade av kniv.

Under perioden 2015-2020 har 42 målare fått godkänd arbetssjukdom av Afa. Den vanligaste diagnosen bland målare är hudens sjukdomar tätt följt av karpaltunnelsyndrom.

Risken för långvarig sjukfrånvaro i byggbranschen har minskat de senaste åren. Medan risken för kortvarig sjukfrånvaro ökade 2020, vilket Afa:s rapport förklarar med covid-19.

Högre risk för kvinnor

Män inom byggbranschen har ungefär samma risk för långvarig sjukfrånvaro och kortvarig sjukfrånvaro som snittet för samtliga män inom avtalsområdet privatanställda arbetare.

Kvinnor inom byggbranschen har däremot högre risk än snittet för samtliga kvinnor inom avtalsområdet mellan Svenskt näringsliv och LO. Kvinnor har också dubbelt så hög risk för långvarig och kortvarig sjukfrånvaro som männen inom byggbranschen.

I byggbranschen har målare den högsta risken för långvarig sjukfrånvaro och elektriskt arbete den lägsta.

Den vanligaste diagnosen som ger långvarig sjukfrånvaro hos målare är muskuloskeletala diagnoser (leder, rygg, mjukvävnader) följt av psykiska diagnoser.