Det är Prevent tillsammans med flera fack och arbetsgivarorganisationer inom bygg- och installationsbranschen som tagit fram ett kostnadsfritt informationsmaterial om hur man lastar servicebilar på ett säkert sätt.

– Servicebilarna glöms ofta bort i arbetsmiljöarbetet. Förarna lastar det som kan behövas under dagen, från handverktyg till gasbehållare, och ofta är det snabba ryck som gäller. Men last som inte är fastspänd kan bli elefanter i nacken vid en kollision, säger Johan Mellnäs, projektledare på arbetsmiljöorganisationen Prevent.

Checklista för riskbedömning

Att lasta servicebilen rätt, och surra fast redskapen ordentligt, kan rädda liv vid hastiga inbromsningar eller krock.

Arbetsgivare och fackförbund har tillsammans kartlagt vad som behövs för att kunna göra en riskbedömning av bilen och föraren.

– Ett exempel på förarrisk är att överskatta bilens lastkapacitet. Checklistorna är ett stöd för arbetsgivare och skyddsombud under deras regelbundna yttre och inre skyddsronder.

Checklistan för bilen tar cirka 30 minuter att gå igenom.

Jens Hansson, ombudsman på SEF

– Checklistan för bilen tar cirka 30 minuter att gå igenom. Den kan med fördel också användas som underlag vid inköp av nya servicebilar. Checklistan för föraren tar något kortare tid, säger Jens Hansson, ombudsman på Svenska Elektrikerförbundet.

Nu jobbar arbetsmarknadens parter för att informationsmaterialet ska bli en naturlig del av vardagen för branschen.

Fakta

Informationsmaterialet finns på prevent.se/servicebilar och vänder sig till arbetsgivare, skyddsombud och anställda på mindre och medelstora bygg- och installationsföretag. Det innehåller:

  • Film om hur man lastar säkert
  • Checklista för servicebilar
  • Checklista för förare
  • Folksams film om vad som händer vid en krock