Svensk byggkontroll ska kontrollera bolag och sätta stopp på fusk i byggbranschen. Det är ett resultat från senaste avtalsrörelsen mellan Byggnads och Byggföretagen.

– Det är en enorm satsning som Byggnads gjort och tagit tuffa matcher med sin arbetsgivarpart. Nu ska vi se till att få det på plats och att göra det bra, säger Peter Sjöstrand.

Kontrollfunktionen gäller i nuläget Byggnads fem befintliga avtal och alltså inte målare och lackerare.

Blir det en viktig fråga i nästa avtalsrörelse att få med även måleri och lack i detta?

– Det är väl inte en allt för kvalificerad gissning men det blir inte min sak utan upp till andra.

Peter Sjöstrand har varit Målarnas avtalssekreterare sedan 2011. Förbundsstyrelsen har utsett ombudsman Stefan Cedermark som tillförordnad avtalssekreterare fram till övergången till Byggnads 21 maj.

Byggnads ordförande sa efter avtalsrörelsen så här till Byggnadsarbetaren:

– Kriminella företag ska inte göra sig besvär att komma in i vår bransch. Vi är helt överens med Byggföretagen att det är de seriösa företagen som ska ta plats i byggbranschen, sa Johan Lindholm.

Två anställda på förbundskontoret

Svensk byggkontroll ska nu byggas upp från start. Organisationen kommer att ha två anställda på förbundskontoret, ett antal externa utredare och en ombudsman i var och en av de elva regionerna.

Medlemsföretag i Byggföretagen är delaktiga genom sitt medlemskap och förtroendevalda får avsätta tid till utbildning och kontroll att det egna företagets underentreprenörer följer kollektivavtalet. Byggnads kommer att fakturera en tillsynsavgift till hängavtalsbundna företag.

Detta granskas

  • Lönespecifikationer för två år tillbaka i tiden och tidrapporter.
  • Anställningsavtal och antal arbetade timmar.
  • Överenskommelse om arbetstider.
  • Kompletterande anställningsavtal vid utstationering.
  • All ID06-info, plus övertidsjournal.
  • Intyg över individuellt utbetalda ersättningar av lön och andra ersättningar de senaste sex månaderna.
  • Skatt betald i Sverige eller i utlandet de senaste två åren.
  • Intyg som visar var personen är försäkrad (A1).
  • Inbetalda pensionsavgifter.