Oskar Nilsson från avdelning 1 Stockholm-Gotland var en av elva målare som var med på träffen på Rönneberga. Han berättar om intensiva dagar med plakatmålning och deltagande i manifestationen lärlingsupproret. En del kunskapsinhämtning och besök av delar av Byggnads förbundsledning.

– Målarna tog stor plats med frågor om hur man ser på framtiden i och med uppgången.

Målarna har inte haft något ungdomsnätverk, Oskar Nilsson skrev en motion om det till kongressen men fick avslag. Nu ser han fram emot att delta i Unga byggare.

Oskar Nilsson som står på ett tak med rep i handen och har på sig en varselväst.
Oskar Nilsson.

– Jag tror det är bra för unga att ha en officiell organisation dit man kan vända sig och sparka uppåt. Vi kan driva saker framåt så inte facket fastnar i att göra som man alltid gjort.

Utbildningar under våren

Oskar Nilsson poängterar att målare och lackerare har alla möjligheter att vara med och påverka. Både i Unga byggare och i Byggnads.

– Nu om någonsin är det viktigt att engagera dig och påverka din vardag, annars riskerar vi att falla i skymundan, säger Oskar Nilsson uppmanande och fortsätter:

– Min ambition är att ta plats i den nya demokratiska organisationen.

Under våren kommer det hållas utbildningar runt om i landet som heter ”Byggnads struktur och kultur”. Handledare från Byggnads och Målarna kommer att hålla dessa gemensamt.

Syftet är att förtroendevalda i Målarnas sektioner, avdelningar och representantskap ska känna sig rustade, välkomna och intresserade att ta plats i Byggnads motsvarighet som heter kretsar, regioner och fullmäktige.

Sedan beslutet togs om en uppgång har Byggnads bjudit in målare och lackerare att delta i lokala medlemsmöten. Och från olika delar i landet rapporteras att Målarna har varit välrepresenterade.