SVAR: Föräldrapenning är semesterlönegrundande upp till 120 kalenderdagar per barn. Det blir cirka 9 semesterdagar om man tar ut fullt. Anställd på måleriavtalet har rätt till 40 tim/år i arbetstidsförkortning, den är kopplad till din anställning inte till arbetad tid.