Kollektivavtalet gäller även för icke anslutna men fackförbundet vill slå vakt om och även förbättra det. Den svenska modellen bygger på kollektivavtal.

– Det är viktigt att vi är många för att kunna vara en motpart till arbetsgivaren. Är vi för få medlemmar förlorar vi förhandlingsrätten. Då kan arbetsgivaren säga att vi inte representerar merparten av yrkesgruppen, säger Jan-Ove Berg.

– Hade vi inte haft kollektivavtalet kan man ju fundera hur det sett ut, säger Jan-Ove Berg.

Är vi för få medlemmar förlorar vi förhandlingsrätten. Då kan arbetsgivaren säga att vi inte representerar merparten av yrkesgruppen.

Jan-Ove Berg

Alternativet att lagstifta lägsta löner istället för att ha kollektivavtal tror inte Jan-Ove Berg och Magnus Söderström skulle vara någon bra affär för målarna. Målarnas garantilön/lägsta lön 150 kronor i timmen är högst inom LO.

På den arbetsplats vi besöker i Hovås, Göteborg är två av fem målare medlemmar. De har timlön från sin arbetsgivare Mölndals målar´n.

– Ni har ju också rätt att mäta och jobba på ackord. Jag lovar inte guld och gröna skogar men det kan ge högre lön, säger Magnus Söderström.

Jimmy Törnqvist (t v) har varit medlem tidigare. Pontus Thorsén är medlem.

Fackförbunden förlorade medlemmar när avgiften till A-kassan höjdes. Jan-Ove Berg berättar om försämringarna som Alliansen genomfört. A-kassan som tidigare kostade 100 kr var avdragsgill med 40 procent. Fackavgiften var avdragsgill med 25 procent.

– Många kanske inte tänkte på det eftersom det skedde automatiskt på deklarationen, säger Jan-Ove Berg.

Magnus Söderström informerar om företagshälsovård som nyanställda ska erbjudas inom två månader och sedan följas upp.

– Vi ska bli gamla i det här yrket så det är viktigt att man följer upp. Det finns en friskvårdsplan anpassad för målare.

Ni har ju också rätt att mäta och jobba på ackord. Jag lovar inte guld och gröna skogar men det kan ge högre lön.

Magnus Söderström

Han informerar vidare om rättigheten att hämta ut individanpassade skyddsskor, arbetskläder minst tre gånger per år och övrig skyddsutrustning. Arbetstidsförkortningen med fyra dagar per år, helglön och rättigheten att som nyanställd få fem dagars betald ledighet under första året.

De anställda hos Mölndals målar´n får milersättning, parkeringsavgift och trängselavgift betald när de åker med privat bil till arbetsplatsen. Det är inte alla som får det.

– Förbundets hållning är att vi ska ersättning för alla kostnader i och med tjänsteresan. Vi driver det till Arbetsdomstolen just nu, säger Jan-Ove Berg.

Om man bara ser beloppet som ett hinder för att vara med i facket tipsar Jan-Ove Berg att kolla hur mycket man idag betalar för hemförsäkring, livförsäkring och olycksfallsförsäkring fritid eftersom dessa ingår i fackavgiften.

Vi ska bli gamla i det här yrket så det är viktigt att man följer upp. Det finns en friskvårdsplan anpassad för målare.

Magnus Söderström

Som sista argument och med glimten i ögat säger Magnus Söderström:

– Så kan ni rannsaka er eftersom ni åker räkmacka på medlemmarnas bekostnad.

Christian Bergström och Jimmy Törnqvist har varit med i facket tidigare. Kanske kan de lockas tillbaka av argumenten som de förtroendevalda kommer med.