När han summerar första halvåret ser han att förbundets avdelningar har ett totalt plus på 155 medlemmar. Region 3 med de norra avdelningarna från Gävle-Dala och uppåt levererar bra. De har få utträden jämfört med inträden.

– Sen är volymerna inte lika stora som till exempel Stockholm men det beror ju på antalet människor, säger Conny Andersson.

Norrlandsregionen hade många ute i konflikten och det gav många nya medlemmar.

Vi måste jobba med det. Den som vill ha en utträdesblankett måste få frågan varför och vi måste se om vi kan göra något.

Conny Andersson, ombudsman Målarna

– Vi syntes och det fanns en positiv energi i att vi tog strid för bättre villkor.

Avdelning 5 har länge haft en hög anslutningsgrad och låg arbetslöshet, de har skrivit in 60 nya medlemmar.

Avdelning 9 har låg organisationsgrad i förhållande till potentialen men där har man nu skrivit in 54 nya medlemmar. Avdelning 10 har skrivit in 37 nya medlemmar, en jättebra siffra med tanke på att det är en liten avdelning.

Alla avdelningar utom 2 och 6 visar ett plus. Avdelning 2 har ett minus som kan förklaras med att de som skulle jobba med projektet inte finns kvar i den rollen på grund av förändrade arbetsuppgifter.

Där ska nya namn få uppgiften att ta tag i rekryteringen under hösten.

En tabell över medlemsutvecklingen januari-juli 2016
Medlemsutveckling januari-juli 2016

I avdelning 6 har ingen förklaring till minussiffran hittats, men Conny Andersson är övertygad att alla avdelningar kommer att ha plus när året summeras.

– Det positiva är att alla avdelningar har skrivit in många nya medlemmar, säger Conny Andersson.

Stötestenen är att många också går ur facket.

– Vi måste jobba med det. Den som vill ha en utträdesblankett måste få frågan varför och vi måste se om vi kan göra något, säger Conny Andersson.