I den nya organisationen kommer det som varit ett projekt kring att värva medlemmar och rekrytera förtroendevalda har fortsatt fokus genom att det ingår i den ordinarie verksamheten.

Anders Andersson kommer från avdelning 3 väst där han varit fackligt och politiskt aktiv med olika typer av uppdrag. Under fjolåret var han projektanställd, på förbundskontoret i Stockholm, för rekrytering med målet att nå 15000 medlemmar år 2020.

Han blir nu tillsvidareanställd som ombudsman på förbundskontoret med fortsatt ansvar för detta.

– Han kommer också ta över som studiesekreterare, säger Målareförbundets vice ordförande Peter Sjöstrand.

Förbundsstyrelsen ser nödvändigheten att kunna jobba mer strukturerat och långsiktigt med att bli fler medlemmar.

Peter Sjöstrand

Förbundsstyrelsen som är representerad av samtliga avdelningar var eniga i beslutet.

– Förbundsstyrelsen ser nödvändigheten att kunna jobba mer strukturerat och långsiktigt med att bli fler medlemmar, säger Peter Sjöstrand.

När styrkan förstärks med ytterligare en ombudsman innebär det också en omfördelning av ansvarsområden.

Nedan följer en övergripande redovisning över vilka ombudsmän som ansvarar för olika arbetsområden från den 1 februari.

Stefan Cedermark:

→ Prislistetolkningar gällande måleriavtalets ackordssystem.
→ Ledamot Måleribranschens avtal och prislistenämnd (AP nämnden).
→ Centrala förhandlingar samt rådgivning.
→ Konkurser och obeståndsfrågor

Anders Korneliusson:

→ Avtalstolkningar
→ Hängavtal samt administrativ avtalsövervakning.
→ Centrala förhandlingar samt rådgivning.
→ Statistikansvarig, måleri- och lackavtalet.
→ EU- och utstationeringsfrågor.
→ Bemanningsavtalet

Jan Staaf
Jan Staaf:

→ Data-IT- och telefonisystem
→ Bil- och industrilackering (Lackavtalet och Lackerarnas rikssektion).
→ Politik
→ Information
→ Ledamot Måleribranschens avtal och prislistenämnd (AP nämnden).

Bild: Tomas Nyberg

Niklas Holmqvist:

→ Arbetsmiljöansvarig
→ Internationella frågor
→ Mätare, Målerifakta (Mätarnas Rikssektion).
→ Integration och jämställdhet

Conny Andersson
Conny Andersson

→ Sysselsättning och arbetsmarknadsfrågor
→ Försäkringsfrågor
→ Medbestämmandefrågor
→ Rättshjälpsärenden
→ Gränsdragningstvister
→ Fastigoavtalet

Bild: Tomas Nyberg

Porträttbild på Anders Andersson
Anders Andersson:

→ Medlemsrekrytering och organiseringsfrågor
→ Studier
→ Kompetens och vidareutbildning
→ Skolinformation
→ Ungdomsfrågor
→ Yrkesutbildning, Måleribranschens yrkesnämnd

Bild: Helena Forsberg