• Genomgång i Luleå. FOTO: JAN-CHRISTER RIGG

INSÄNT

Under våren har drygt 600 medbestämmandeombud och skyddsombud från hela Sverige kallats till utbildning. De får lära sig mer om sitt uppdrag, arbetsplatsorganisationen och värdegrundsfrågor.

Detta är den största utbildningsinsats som Målareförbundet någonsin har genomfört. Målet med utbildningen är att deltagarna ska få en inblick i hur arbetsplatsorganisationen kan driva de anställdas frågor mot och tillsammans med företaget.

LÄS ÄVEN: Förtroendevalda ska stärkas

Utbildningsinsatsen sträcker sig ända fram till 2020 och bara nu under våren ska det genomföras 23 utbildningstillfällen. Nyligen var det utbildning både i Luleå och Umeå.

Till skillnad från de flesta andra utbildningar som förtroendevalda går är inte fokus på avtalsfrågor utan exempelvis vilka frågor man kan driva på företaget.

Hur kan vi få en jämställd arbetsplats? Hur välkomnar man en lärling? Hur kan vi förebygga psykosocial stress?

LÄS ÄVEN: Skolinformation på Westerlundska gymnasiet

Under utbildningarna får de förtroendevalda också lära sig mer om vad deras uppdrag innebär och hur de kan påverka på sin arbetsplats. Under utbildningarna läggs stor vikt vid att bygga detta samarbete och att få förståelse för att det är olika förtroenderoller men en arbetsplatsorganisation.

Ett tydligt exempel på en situation när detta samarbete är extra viktigt är vid uppsägelseförhandlingar där både riskbedömning och förhandling krävs.

Diana Oldenburg

(Fotnot: Reportage från utbildningen i Jönköping kan du läsa här)