För Malin Gullbrandsson som är skyddsombud betydde det mycket att även arbetsledaren var med på utbildningen Bättre arbetsmiljö.– Det underlättar vårt samarbete, säger Stefan Deurell.

  • För Malin Gullbrandsson som är skyddsombud betydde det mycket att även arbetsledaren var med på utbildningen Bättre arbetsmiljö.– Det underlättar vårt samarbete, säger Stefan Deurell. Foto: Siv Öberg

  • På NM måleri är det fokus på att skapa en bra grupp. Skyddsombudet Malin Gullbrandsson och arbetsledare Stefan Deurell samarbetar kring arbetsmiljön. Foto: Siv Öberg

På NM måleri i Nybro gick skyddsombud och arbetsledare BAM utbildningen tillsammans och arbetar nu gemensamt för en säker och trygg arbetsplats.

– Det är en partsgemensam utbildning och i regionen har vi lyckats ganska bra med att locka representanter från båda parter, säger ombudsman Stefan Andersson.

Han har under många år ansvarat för utbildningen Bättre arbetsmiljö, BAM, tillsammans med Måleriföretagens Stefan Edvinsson och berättar vidare att de alltid ringer till skyddsombud och arbetsledare för att erbjuda utbildningen. Målareförbundet i region 1 använder sig också av BAM vid förhandlingar.

– Om ett företag kör lite utanför reglerna har vi satt som skadestånd att arbetsledaren ska gå BAM, säger Stefan Andersson.

LÄS ÄVEN: Förbundets två första kvinnliga regionala skyddsombud

För NM måleri behövdes inte några sådana pålagor för att arbetsledare Stefan Deurell skulle göra skyddsombudet Malin Gullbrandsson sällskap på utbildningen.

– Man ska trivas och ha bra förutsättningar på sitt jobb och det behöver vi jobba med tillsammans, säger Stefan Deurell.

Malin Gullbrandsson valdes nyligen till skyddsombud av kollegor som tyckte hon var lämplig.

– Det var jättekul att få förtroendet, det betyder att kollegorna litar på mig, säger Malin Gullbrandsson och fortsätter:

– Jag är intresserad av det psykosociala måendet i arbetslivet och nu får jag möjlighet att jobba med det och andra arbetsmiljöfrågor.

Hon uppskattar möjligheten att vidareutbilda sig och utveckla arbetsmiljö arbetet och framhåller vikten av att ha ett bra samtal med varandra men också med arbetsledningen.

– Alla måste förstå att var och en är sitt eget skyddsombud, säger Malin Gullbrandsson.

– Känns det bra att stå så här och måla den här listen? Om inte vad kan jag själv tänka på eller behöver jag något hjälpmedel? Hur blir stämningen när jag säger så här? Kollegor kanske tycker det blir besvärligt att följa alla regler som användandet av skyddsmask – men det är ju för din egen skull.

– Man har ett eget ansvar.

LÄS ÄVEN: ”Det är en styrka att vi granskar arbetsmiljön gemensamt”

Malin Gullbrandsson säger att det också kan vara så att målarna inte tar upp arbetsmiljöproblem för de inte vill vara till besvär.

– Det är viktigt att få in tillbudslappar så vi kan jobba förebyggande. Det kan handla om damm, svårigheter att komma fram, att man varit på väg att snubbla från bocken eller trampat snett.

Hon informerar kollegorna om vad som gäller och varför det är viktigt att rapportera även det som var på väg att hända.

BAM utbildningen tycker Malin Gullbrandsson var suverän och att hennes arbetsledare också var med betydde mycket.

– Vi fick tid att prata om hur vi gör och såg att vi gör mycket rätt, vissa saker kan vi fördjupa.

– Jag och arbetsledningen samverkar bra. De tar till sig och agerar om jag påpekar något.

Hon tycker det var bra att utbildningen hölls av en representant för facket och en för arbetsgivarsidan så det blev tydligt också vad som ligger på arbetsgivaren. Det blev många bra samtal och grupparbeten.

– På frågan vad är bra arbetsmiljö hade vi betydligt fler och bättre svar på dag tre, säger Malin Gullbrandsson.

LÄS ÄVEN: Så tycker partierna om viktiga frågor på arbetsplatserna

Arbetsledare Stefan Deurell tycker att BAM är något som alla bör gå.

– Det var ett uppvaknande. Det är också bra att jag hör samma sak som Malin. Det underlättar vårt samarbete. Jag kan tänka mig många skyddsombud kommer tillbaks och får kalla handen av arbetsgivaren.

Han berättar om ett generationsskifte på företaget som har 30-tal anställda. Arbetsmiljö har inte varit prioriterat men deras vd sen fyra år har arbetat med dessa frågor tidigare och nu är det fokus på att skapa en bättre grupp.

– Det är samarbetet som bygger en bra grupp.

NM måleri ordnar bland annat temakvällar och middagar och försöker samla personalen så fort det ges tillfälle. Uppslutningen är bra, de flesta kommer.

– Malin är drivande och vill något, det skapar bra miljö i gruppen, säger Stefan Deurell.

Inom sex månader från att ett skyddsombud blivit utsett ska den få BAM-utbildningen. Ambitionen är att efter utbildningen ska ett regionalt skyddsombud vara med och introducera skyddsombudet i samband med en skyddsrond. Ett nytt utbildningsmaterial är på gång och då kommer även uppdaterade checklistor.