• Foto: Andreas Moln

  • Foto: Andreas Moln

  • Foto: Privat

  • Foto: Privat

INSÄNT

Region 3 (avdelning 5,9 och 10) har under vecka 33 genomfört arbetsmiljöarbete i Norr- och Västerbotten. Vi var 15 Regionala skyddsombud som samlades i avdelning 5 för att besöka företag och medlemmar.

De Regionala skyddsombuden kontrollera arbetsmiljön på arbetsplatserna men också företagshälsovård, företagsbilar med mera. Orter som besöktes var Hemavan, Tärna, Lycksele, Kiruna, Gällivare, Överkalix, Kalix, Luleå, Boden, Piteå, Skellefteå och Umeå.

Vi besökte 48 företag 91 arbetsplatser och 179 medlemmar.

LÄS ÄVEN: Fastigo undersöker arbetsmiljöarbetet

Som vanligt så var det mest glada miner från medlemmarna som fick besök. Allra mest uppskattat var nog besöken i inlandet på de mindre orterna som av geografiska skäl får vänta längre mellan besöken.

Utöver arbetsmiljö så diskuterades även andra saker runtomkring arbetet som berör målarna. Vi pratade om det stundande valet och hur viktigt det är att man går och röstar.

Överlag så såg det bra ut på de flesta arbetsplatser där användning av skyliftar och saxliftar ökat markant medan rullställningarna blir mer och mer sällsynta, vilket är bra för arbetsmiljön för målarna.

Användandet av rullställningar medför oftast en ökad risk för fall och förslitningsskador eftersom man är tvungen att flytta dessa på oftast dåliga underlag som grus och gräsmattor.

LÄS ÄVEN: Förbundets två första kvinnliga regionala skyddsombud

De arbetsplatser som fick anmärkningar kommer att få återbesök av ombudsmän och RSO från avdelning 5.

Avdelningen vill rikta ett stort tack till samtliga som deltog i arbetet för bättre arbetsmiljö: alla RSO, SO, MB och alla engagerade målare vi träffade.

Kim Berglund