• Foto: Privat

  • Jenny Störvold, till vänster, och Josefine Krantz, till höger, delade med sig av sina erfarenheter av att vara kvinnliga målare och fackligt aktiva när de deltog i BWI:s kvinnokonferens i Sarajevo. Foto: Jin Sook Lee

  • Jenny Störvold, till vänster, och Josefine Krantz, till höger, delade med sig av sina erfarenheter av att vara kvinnliga målare och fackligt aktiva när de deltog i BWI:s kvinnokonferens i Sarajevo. Foto: Jin Sook Lee

Josefine Krantz presenterade Mira inför 100 kvinnliga fackiga ledare och representanter från 20 länder. Tillsammans med Jenny Störvold deltog hon i BWI:s europeiska kvinnokonferens i Sarajevo.

När det internationella bygg och träfacket (BWI) höll sin kongress i Sydafrika fattades ganska stora beslut som handlade om att den kvinnliga representationen inom fackrörelsen ska öka. Nu var det dags för de europeiska facken att samlas för att diskutera hur det kan göras.

LÄS ÄVEN: Jenny Störvold: ”Det ska inte ta en tjej fyra år att slå sig in”

Under dagarna fanns olika inslag och grupparbeten. Dels berättade kvinnor om sin väg in i fackets arbete och motstånd de stött på, men det gavs också exempel på positiva verksamheter runt om i de olika länderna. En sådan verksamhet är Målareförbundets kvinnliga nätverk Mira som Josefine Krantz berättade om.

– Det kändes som många tyckte det lät som ett bra sätt att arbeta med jämställdhetsfrågorna, säger Josefine Krantz.

Det finns lite olika sätt att se på hur andelen kvinnor ska öka och inom BWI är man inte främmande för att kvotera utifrån kön snarare än kompetens. Inom Målareförbundet tänker man att utbildning är en bättre väg att få in fler i det fackliga arbetet – även kvinnor.

– Här får man gå utbildning om man vill så vi behöver inte kvotera in kvinnor till utbildningar men på andra håll kan det behövas utbildningssatsningar riktade mot kvinnor, säger Josefine Krantz.

De båda svenska målarkvinnorna intervjuades på bwint.org och Jenny Störvold berättar att hon genom en LO utbildning för de under 30 år insåg att det fackliga arbetet var något för henne. Hon har därefter gått fler utbildningar och är nu en av de som håller i kurser. Hon säger att kunskap är makt och det är viktigt att nå ut till unga.

LÄS ÄVEN: Förbundsöverskridande samarbete för en mer jämställd bransch

Trots att många förstår värdet av kvinnor i det fackliga arbetet är många män som sitter på makten ovilliga att flytta på sig. Både Josefine Krantz och Jenny Störvold säger att det är dags att männen lämnar plats för kvinnliga ledare inom fackrörelsen.

Målareförbundets styrelse kommer nu att få en rapport från kvinnokonferensen och i den uppmanar Jenny Störvold och Josefine Krantz ledningen att tänka på den kvinnliga representationen.

– Även om kvinnor ökar i det fackliga arbetet så finns det fortfarande organ i vårt förbund som saknar kvinnlig representation, säger Josefine Krantz.

Helena Forsberg
helena.forsberg@mittmedia.se