• Bild: Pixabay

Brexit-läget är ovisst efter att Storbritanniens parlament igår röstade nej till regeringens EU-utträdelseavtal. Ett avtalslöst Brexit skulle riskera att drabba tusentals svenska företag och jobb, skriver Kollega

Under tisdagens röstade det brittiska parlamentet om det utträdesavtal för Brexit som premiärminister Theresa May har förhandlat fram med EU. Omröstningen resulterade i ett massivt ”nej”, med 432 mot 202 – alltså en marginal på över 200 röster.

Det nedröstade avtalet skulle reglera landets utträde ur EU. Exempelvis handlar det om rättigheter för EU-medborgare i Storbritannien och britter i EU, fiskerätter efter Brexit samt utträdets kostnad för Storbritannien.

LÄS ÄVEN: Efter Brexit: Robotar kan ersätta byggarbetare

Om Storbritannien nu istället lämnar EU utan ett reglerande avtal går landet genast från att vara en del av EU, till att rakt av följa världshandelsorganisationens WTO:s regelverk.

Detta leder bland annat till att nya regler börjar gälla, tullar införs och den fria rörligheten för personer upphör.

Det senare skulle leda till att tjänstehandeln påverkas, och det kan krävas arbetstillstånd för att flytta arbetskraft in och ut ur landet.

Ungefär 66 000 svenska jobb existerar till följd av handeln med Storbritannien, som även utgör Sveriges sjätte största exportmarknad. Detta enligt utrikeshandelsmyndigheten Kommerskollegiums beräkningar. Vissa av dessa jobb kan hotas genom minskad efterfrågan, om ett avtalslöst Brexit leder till att den brittiska ekonomin försvagas.

Enligt Unionens chefsekonom Katarina Lundahl skulle ett oreglerat Brexit även ha negativ påverkan på svensk konjunktur.

– Det behöver inte betyda uppsägningar, men det kan innebära att företagen inte anställer nytt. Vissa verksamheter kan behöva säga upp personal – om de har mycket av sin försäljning i Storbritannien och den brittiska ekonomi plötsligt går väldigt dåligt, säger hon till Kollega.

Anneli Wengelin, Kommerskollegiums expert på frågor som rör Brexit, menar att det finns anledning för svenska företag att förbereda sig.

– Viktiga frågor att ställa sig är hur höga tullarna är på de varor företaget säljer, ta kontakt med relevanta myndigheter för att få information om vilka regler som gäller för handel med tredje land, och undersök om det behövs arbetstillstånd för att skicka personal till Storbritannien, säger hon till Kollega.

LÄS ÄVEN: Mikael Johansson om regeringsuppgörelsen: ”Upplösningen, en besk medicin”

Samtidigt förväntas vissa nya jobb kunna genereras till följd av ett avtalslöst Brexit. Till exempel kan det komma att uppstå en ökad efterfrågan på personal som jobbar med tulldeklaration och annan administration.

Utträdet skulle även kunna leda till att internationella företag väljer att förlägga verksamhet i Sverige i stället för i London, för att undvika tullar och administration.

– Att Sverige relativt Storbritannien blir ett attraktivt land att förlägga jobb och investeringar i är bra, men det bästa för Sverige vore om handelshindren mellan Storbritannien och EU efter utträdet blir så små som möjligt, säger Katarina Lundahl till Kollega.

När nu utträdesavtalet röstades ned under tisdagen är Brexit-läget för tillfället oklart. Det finns flera möjliga utgångar.

Potentiella alternativ är exempelvis att landet ber om förlängd förhandlingstid, att nyval utlyses, att man håller en ny folkomröstning om EU-medlemskapet eller att man helt enkelt genomför ett avtalslöst utträde – med risk för ovanstående effekter.

Theresa May har till måndag på sig att meddela parlamentet vad hon planerar att göra.

Chris Smedbakken
chris.smedbakken@lomediehus.se