• Bild: Pixabay

Bygget började för tidigt, innan tillstånden var klara. Nu straffas Mälarenergi Elnät med en rekordstor byggsanktionsavgift, skriver VLT.

Mälarenergi Elnät hade för bråttom när en ny transformatorstation skulle byggas vid Energigatan på södra Nibble. När väl bygglovet och startbesked kom hade markarbetet redan påbörjats.

Nu bötfäller därför Hallstahammars bygg- och miljönämnd företaget för tjuvstarten på arbetet med den 1 100 kvadratmeter stora byggnaden. Det rekordstora beloppet ligger på 635 000 kronor – baserat på Boverkets beräkningsmodell.

LÄS ÄVEN: Nej till Brexit – svenska jobb riskerar att drabbas

Mälarenergi Elnäts menar att man fått en muntlig tillåtelse av kommunen att påbörja arbetet. Hallstahammars kommun tillbakavisar dock detta.

– Jag vet att jag sa att de absolut inte får börja påla eller schakta, och det skrev jag också i protokollet efter det tekniska samrådet, säger handläggande byggnadsinspektör Marlene Eirud till VLT.

Mälarenergi Elnät planerar att överklaga beslutet.

Chris Smedbakken
chris.smedbakken@lomediehus.se