Söndagen den 18 augusti 2019

← Senaste numret • 5 2019

Målarnas Facktidning nr 5 - 2019
Klicka på bilden

Nyheter

Målarna kräver betalt för restiden – går till AD

– Motparten har inte velat diskutera den här frågan. Då har vi inget val än att gå till Arbetsdomstolen, säger Peter Sjöstrand. Foto: Tomas Nyberg


Målareförbundet kräver att restiden till och från arbetet ska räknas in i arbetstiden. De bygger kravet på en EU-dom utifrån att målarna är anställda i hemmet och inte har en fast arbetsplats. EU-domen berör ett spanskt företag som heter Tyco.

Frågan ska nu avgöras i arbetsdomstolen, AD.

– Vi har i de två senaste avtalsrörelserna drivit frågan. Men inte lyckats komma fram i förhandlingarna med Måleriföretagen. Motparten vill inte diskutera. Då har vi inget annat alternativ än att gå till AD, säger Målareförbundets förhandlingschef Peter Sjöstrand.

Det fall som nu ska upp i AD gäller ett företag i södra Sverige och tre målare som där krävt att restiden ska ingå i arbetstiden. Förhandlingarna har både lokalt och centralt slutat i oenighet.

– Det handlar om hur man ska beräkna arbetstiden. Målarna är anställda i hemmet enligt vårt avtal. Ofta åker du hemifrån för att vara i produktion vid sju. Den restiden menar vi ska ingå i arbetstiden enligt Tyco-domen, säger Sjöstrand

LÄS ÄVEN: Abel har fyra timmars restid – varje dag

Anmälan till AD gjordes i somras och fallet ska nog med stor sannolikhet avgöras under 2019.

– Vi var tydliga i senaste avtalsrörelsen att om vi inte kan hitta en lösning, så måste vi gå till Arbetsdomstolen.
Fallet i södra Sverige är det enda fallet som nu drivits till AD.

– Det fungerar så att man har ett fall som man kör till AD. Om det träder i kraft så gäller det alla andra liknande fall, säger Sjöstrand.

Fallet i AD är intressant inte bara för Målarna. Flera av avtalen inom byggsektorn är likartade Målareförbundets avtal. Många väntar alltså på AD:s utslag.
Arbetsgivareparterna vill stoppa den fastställelsetalan som facket begärt i AD, då det skulle påverka hela branschen och andra branscher. De vill att AD endast prövar vad som gäller de tre målarna och arbetsgivaren i stämningen.

Ansökan om stämningen av Måleriföretagen och företaget i södra Sverige kom från LO-TCO Rättsskydd i mitten av juni. Rättsskyddet är ombud för Målareförbundet i frågan.

Stämningen gäller ett måleriföretag i Skåne och även arbetsgivareföreningen Måleriföretagen. Det gäller tre målare och deras resor från hemmet till den kund de arbetat hos ett par dagar i juni.

LÄS ÄVEN: Målareförbundet redo att gå till domstol för restiden

Den 2 oktober kom Måleriföretaget med sitt svar genom advokatfirman Emplaw advokater.

Måleriföretagen avvisar stämningen och i 104 punkter pekar de på både principiella, avtalsmässiga, lagliga punkter både i stort och i mindre detaljer vad gäller de tre målarnas resor.

Måleriföretagen hänvisar också till en norsk dom, den så kallade Selstad-domen.

EU-domen om det spanska installationsföretaget Tyco kom 2015 och behandlar just frågan om anställda som inte har en fast arbetsplats och huruvida restiden ska räknas som arbetstid.

I det spanska fallet kom EU-domstolen fram till att restiden var arbetstid. Många har velat se tolkningar av domen.

Peter Sjöstrand vet inte om att det har fått några effekter på regelverket på andra arbetsplatser och avtal.

EU har också kommit med ett arbetstidsdirektiv som ska vara vägledande för medlemsländerna.

LÄS ÄVEN: De flesta av fackets krav gick igenom

Vad betyder då kravet att restiden ska ingå i arbetstiden?

Målareförbundets syn är att om man har arbetstid mellan 7.00 och 16.00 och är anställd i hemmet, så ska man påbörja sin resa till arbetet kl 7.00 och sen vara hemma igen kl 16.00.

Om man ska resa innan klockan 7.00 och efter 16.00, så ska det räknas som övertid. Det anser Målareförbundet, men arbetsgivarna i Måleriföretagen, anser att Tyco-domen inte har någon inverkan på målarnas arbetstid.

– Det som vi har, det som är i riksavtalet. Utifrån de delarna finns det de som kan göra egna uppgörelser, säger Sjöstrand.

Det finns arbetsplatser, där man gjort lokala överenskommelser om helt eller delvis betalt för restiden. Vad händer med detta om ni förlorar i AD?

– Det finns alltid en risk att gå till domstol. Vår utgångspunkt är att vi har inget att förlora. Om AD kommer fram till att det inte kan tillämpas, då är vi där vi är i dag.

Vad gör ni om ni förlorar?

– Torskar vi kommer vi att driva det stenhårt i kommande avtalsrörelse, och då har vi ju möjlighet att använda oss av strejk för att få igenom det.

När detta skrives finns inget datum för avgörandet i Arbetsdomstolen.


Vad betyder då detta i praktiken?

Om du har en halvtimmes resa till och från arbete och det sker utanför de 8 timmar du jobbar som målare, ska din totala arbetstid bli 9 timmar. Är det återkommande så blir det 45 timmar per vecka och fem timmar blir då övertid.

 

Om resan ingår i din arbetstid på 8 timmar har du 40 timmar per vecka.

 


EU-domstolen gav anställda på Spanska Tyco rätt

Svenska Målareförbundets beskrivning av Tyco-domen

Målet gällde installatörer vid det spanska företaget Tyco, vars anställda installerar säkerhetsutrustning hos företag och privatpersoner.

Enligt EU-domstolen är det arbetstid och inte viloperiod om arbetstagaren står till arbetsgivarens förfogande och utför aktiviteter eller uppgifter. Domstolen framhåller att arbetarna hos Tyco står till arbetsgivarens förfogande under arbetsresorna och inte har möjlighet att använda tiden fritt.

I Tyco-målet hade arbetstagarna inte någon fast bestämd arbetsplats eller arbetsplats där arbetet vanligtvis utförs. EU-domstolen konstaterar att under sådana omständigheter är det fråga om arbetstid när arbetstagarna dagligen reser mellan bostaden och den första respektive den sista kund som arbetsgivaren anvisar.

Tre kriteriet för att en period ska betraktas som arbetstid, enligt Tyco-domen

”Avgörande är om arbetstagaren måste vara fysiskt närvarande på en plats som arbetsgivaren bestämmer.”

”Arbetstagaren står till arbetsgivaren förfogande”

”Arbetstagaren utför sina aktiviteter eller uppgifter”

(Ur LO-TCO Rättskydds anmälan till Arbetsdomstolen.)


Måleriföretagens ståndpunkt i sitt svaromål till Arbetsdomstolen

Punkt 86

”Sammanfattningsvis skiljer sig Måleriavtalet och dess praxis väsentligt från omständigheterna i Tyco- och Selstad-domarna. Måleriavtalets regler avseende restid är därför inte arbetstid i EU-direktivets mening och därmed inte heller enligt ATL(Arbetstidslagen, red anm)………”

Punkt 98

”För att restid ska kunna betraktas som arbetstid enligt Tyco- och Selstad-domarna att arbetstagaren under restiden måste utföra, vara beordrade att utföra, sina arbetsuppgifter eller plikter inom ramen för sin inställning, stå till arbetsgivarens förfogande samt vara skyldig att arbeta under resan, Ingen av dessa förutsättningar är för handen för Målarna hos Xxxxx (det lokala måleriföretaget).”

Punkt 101

”Måleriavtalet innehöll tidigare en bestämmelse om restidsersättning, det vill säga lön. I samband med 2007 års avtalsrörelse enandes kollektivavtalsparterna om att lön inte skulle utgå för resor utom arbetstid och arbetsgivarparterna sköt till 30 miljoner kronor i syfte att höja garantilönen från 112 till 122 kronor per timme……..”


Målareförbundets yrkanden till AD

Förbundet yrkar att Arbetsdomstolen ska förklara att:

Tid när berörda arbetstagare på bolagets order har rest från bostaden till dagens första kund respektive från dagens sista kund till bostaden är arbetstid enligt EU:s arbetsdirektiv 2003/88/EG;

• Tid när berörda arbetstagare på bolagets order har rest från bostaden till dagens första kund respektive från dagens sista kund till bostaden är arbetstid enligt arbetstidslagen;

• Tid när berörda arbetstagare på bolagets order har rest från bostaden till dagens första kund respektive från dagens sista kund till bostaden är arbetstid enligt Kollektivavtalet för Måleriyrket.


Per Eklund
malarnas@lomediehus.se

 


Maila artikeln  Dela på Facebook
2019-02-04 09:00


Mer Nyheter

Företag får böta 400 000 kronor för uteblivet fallskydd

Den anställde arbetade på tre meters höjd utan fallskydd. Nu döms Peab Anläggning AB att ...

Glad sommar, önskar redaktionen!

Och med detta tar Målarnas Facktidning ett litet sommaruppehåll på några veckor. Vi hopp...

Man klämdes ihjäl i arbetsplatsolycka i Kungsbacka

En man avled förra veckan i Kungsbacka efter att ha blivit klämd mellan en lastbil och en...

Man avliden efter arbetsplatsolycka i Avesta

En 55-årig man har avlidit i samband med en arbetsplatsolycka i Avesta, skriver Aftonblad...

Unga informeras om vad som gäller på jobbet

”Facket på sommarjobbet” är LO:s största informationskampanj. I distriktet Dalarna och Gä...

Rädsla på Hallbo: Personalen skräms till tystnad

Ett 20-tal anställda har sagt upp sig från kommunägda Hallsbergs bostadsstiftelse. Proble...

Nytt och rätt för rött från Anza

MÅLARNYTT ANZA har släppt sina första ergonomiska penslar för slamfärg/ rödfärg. Görs i...

Organiserade lärarstrejk – mördades: Här är världens tio värsta länder för arbetare

Situationen för arbetare och fackligt aktiva har förvärrats i alla regioner i världen, vi...

Målarna i Falun begärs i konkurs – 27 varslas

Företaget Målarna i Falun AB har begärts i konkurs hos Falu tingsrätt. Detta gäller även ...

Lönegapet mellan könen krymper – kan vara borta om 27 år

Med nuvarande takt kommer det att dröja till år 2045 innan löneskillnaden mellan kvinnor ...

Nyheter

Företag får böta 400 000 kronor för uteblivet fallskydd

Den anställde arbetade på tre meters höjd utan fallskydd. Nu döms Peab Anläggning AB att betala 400 000 kronor i sanktionsavgift, skriver Byggnadsarbetaren.
När Arbetsmiljöverket i början av juni utförde en inspektion på bygget Solbacken Etapp 1 i Tandådalen upptäckte man allvarliga brister i …

...

Glad sommar, önskar redaktionen!

Och med detta tar Målarnas Facktidning ett litet sommaruppehåll på några veckor.
Vi hoppas att ni alla får en riktigt solig och fin semester!
Trevlig sommar, önskar redaktionen!

SOMMARLÄSNING:
Missa inget: Checklista för sommarjobbare
Unga informeras om …

...

Man klämdes ihjäl i arbetsplatsolycka i Kungsbacka

En man avled förra veckan i Kungsbacka efter att ha blivit klämd mellan en lastbil och en trumma. En polisutredning om arbetsplatsolycka har inletts, skriver TT via Arbetet.
Det var vid 12-tiden den 26 juni som olyckan inträffade i Kungsbacka, i anslutning …

...

Man avliden efter arbetsplatsolycka i Avesta

En 55-årig man har avlidit i samband med en arbetsplatsolycka i Avesta, skriver Aftonbladet.
Olyckan inträffade strax efter klockan 11 på tisdagsförmiddagen i närheten av Dalahästen i Avesta. En 55-årig man skadades i samband med att varor skulle lastas av ett fordon …

...

Unga informeras om vad som gäller på jobbet

”Facket på sommarjobbet” är LO:s största informationskampanj. I distriktet Dalarna och Gävleborg är två målare projektanställda för att bedriva kampanjen där unga informeras om rättigheter, skyldigheter och arbetsmarknaden.
Målarna John Halttu och Josefine Nilsson är projektanställda under sex veckor för att tillsammans med Melissa Almen som är LO distriktets unghandläggare …

...

Rädsla på Hallbo: Personalen skräms till tystnad

Ett 20-tal anställda har sagt upp sig från kommunägda Hallsbergs bostadsstiftelse. Problemen började då en ny vd tillsattes.
– Anställda är rädda på jobbet, säger Richard Fredriksson, regionalt skyddsombud för Fastighets, till Fastighetsfolket.
Under de senaste åren har stora arbetsmiljöproblem uppstått på …

...

Nytt och rätt för rött från Anza

MÅLARNYTT
ANZA har släppt sina första ergonomiska penslar för slamfärg/ rödfärg.
Görs i två utföranden: Dels som fasadpensel 120 mm och som lång vinkelpensel 70 mm.
Båda är vinklade för bäst skonsamhet för armar och händer såväl som för utnyttjande av rörelseenergin.
Borst anpassad för jämn och tunn fördelning och hög upptagningsförmåga …

...

Organiserade lärarstrejk – mördades: Här är världens tio värsta länder för arbetare

Situationen för arbetare och fackligt aktiva har förvärrats i alla regioner i världen, visar världsfacket Itucs årliga sammanställning. I Colombia mördades 34 personer ifjol. Nu kräver svenska fack att större satsningar görs för att bryta trenden.
Morgonen den 8 november 2018 körde Arolda Pereira de Souza sin motorcykel ut på …

...

Ansvarig utgivare: Helena Forsberg

Målarnas c/o LO Mediehus - Box 826 - 101 36 Stockholm

Om Kakor