Torsdagen den 21 februari 2019

← Senaste numret • 1 2019

Målarnas Facktidning nr 1 - 2019
Klicka på bilden

"Vem bestämmer i en demokrati?"

Mikael Johansson: "Vem bestämmer i en demokrati?"

LEDARE. "I augusti när kongressen samlas kommer 76 valda ombud från hela landet att lägga fast riktlinjer för den kommande fyraårsperioden, besluta om stadgar och välja förbundsstyrelse.

 

Du kan vara med och påverka. Håll utsikt efter kallelsen till just din sektions årsmöte som genomförs under perioden februari till mars", skriver förbundsordförande Mikael Johansson.

Nyheter

Målarna kräver betalt för restiden – går till AD

– Motparten har inte velat diskutera den här frågan. Då har vi inget val än att gå till Arbetsdomstolen, säger Peter Sjöstrand. Foto: Tomas Nyberg


Målareförbundet kräver att restiden till och från arbetet ska räknas in i arbetstiden. De bygger kravet på en EU-dom utifrån att målarna är anställda i hemmet och inte har en fast arbetsplats. EU-domen berör ett spanskt företag som heter Tyco.

Frågan ska nu avgöras i arbetsdomstolen, AD.

– Vi har i de två senaste avtalsrörelserna drivit frågan. Men inte lyckats komma fram i förhandlingarna med Måleriföretagen. Motparten vill inte diskutera. Då har vi inget annat alternativ än att gå till AD, säger Målareförbundets förhandlingschef Peter Sjöstrand.

Det fall som nu ska upp i AD gäller ett företag i södra Sverige och tre målare som där krävt att restiden ska ingå i arbetstiden. Förhandlingarna har både lokalt och centralt slutat i oenighet.

– Det handlar om hur man ska beräkna arbetstiden. Målarna är anställda i hemmet enligt vårt avtal. Ofta åker du hemifrån för att vara i produktion vid sju. Den restiden menar vi ska ingå i arbetstiden enligt Tyco-domen, säger Sjöstrand

LÄS ÄVEN: Abel har fyra timmars restid – varje dag

Anmälan till AD gjordes i somras och fallet ska nog med stor sannolikhet avgöras under 2019.

– Vi var tydliga i senaste avtalsrörelsen att om vi inte kan hitta en lösning, så måste vi gå till Arbetsdomstolen.
Fallet i södra Sverige är det enda fallet som nu drivits till AD.

– Det fungerar så att man har ett fall som man kör till AD. Om det träder i kraft så gäller det alla andra liknande fall, säger Sjöstrand.

Fallet i AD är intressant inte bara för Målarna. Flera av avtalen inom byggsektorn är likartade Målareförbundets avtal. Många väntar alltså på AD:s utslag.
Arbetsgivareparterna vill stoppa den fastställelsetalan som facket begärt i AD, då det skulle påverka hela branschen och andra branscher. De vill att AD endast prövar vad som gäller de tre målarna och arbetsgivaren i stämningen.

Ansökan om stämningen av Måleriföretagen och företaget i södra Sverige kom från LO-TCO Rättsskydd i mitten av juni. Rättsskyddet är ombud för Målareförbundet i frågan.

Stämningen gäller ett måleriföretag i Skåne och även arbetsgivareföreningen Måleriföretagen. Det gäller tre målare och deras resor från hemmet till den kund de arbetat hos ett par dagar i juni.

LÄS ÄVEN: Målareförbundet redo att gå till domstol för restiden

Den 2 oktober kom Måleriföretaget med sitt svar genom advokatfirman Emplaw advokater.

Måleriföretagen avvisar stämningen och i 104 punkter pekar de på både principiella, avtalsmässiga, lagliga punkter både i stort och i mindre detaljer vad gäller de tre målarnas resor.

Måleriföretagen hänvisar också till en norsk dom, den så kallade Selstad-domen.

EU-domen om det spanska installationsföretaget Tyco kom 2015 och behandlar just frågan om anställda som inte har en fast arbetsplats och huruvida restiden ska räknas som arbetstid.

I det spanska fallet kom EU-domstolen fram till att restiden var arbetstid. Många har velat se tolkningar av domen.

Peter Sjöstrand vet inte om att det har fått några effekter på regelverket på andra arbetsplatser och avtal.

EU har också kommit med ett arbetstidsdirektiv som ska vara vägledande för medlemsländerna.

LÄS ÄVEN: De flesta av fackets krav gick igenom

Vad betyder då kravet att restiden ska ingå i arbetstiden?

Målareförbundets syn är att om man har arbetstid mellan 7.00 och 16.00 och är anställd i hemmet, så ska man påbörja sin resa till arbetet kl 7.00 och sen vara hemma igen kl 16.00.

Om man ska resa innan klockan 7.00 och efter 16.00, så ska det räknas som övertid. Det anser Målareförbundet, men arbetsgivarna i Måleriföretagen, anser att Tyco-domen inte har någon inverkan på målarnas arbetstid.

– Det som vi har, det som är i riksavtalet. Utifrån de delarna finns det de som kan göra egna uppgörelser, säger Sjöstrand.

Det finns arbetsplatser, där man gjort lokala överenskommelser om helt eller delvis betalt för restiden. Vad händer med detta om ni förlorar i AD?

– Det finns alltid en risk att gå till domstol. Vår utgångspunkt är att vi har inget att förlora. Om AD kommer fram till att det inte kan tillämpas, då är vi där vi är i dag.

Vad gör ni om ni förlorar?

– Torskar vi kommer vi att driva det stenhårt i kommande avtalsrörelse, och då har vi ju möjlighet att använda oss av strejk för att få igenom det.

När detta skrives finns inget datum för avgörandet i Arbetsdomstolen.


Vad betyder då detta i praktiken?

Om du har en halvtimmes resa till och från arbete och det sker utanför de 8 timmar du jobbar som målare, ska din totala arbetstid bli 9 timmar. Är det återkommande så blir det 45 timmar per vecka och fem timmar blir då övertid.

 

Om resan ingår i din arbetstid på 8 timmar har du 40 timmar per vecka.

 


EU-domstolen gav anställda på Spanska Tyco rätt

Svenska Målareförbundets beskrivning av Tyco-domen

Målet gällde installatörer vid det spanska företaget Tyco, vars anställda installerar säkerhetsutrustning hos företag och privatpersoner.

Enligt EU-domstolen är det arbetstid och inte viloperiod om arbetstagaren står till arbetsgivarens förfogande och utför aktiviteter eller uppgifter. Domstolen framhåller att arbetarna hos Tyco står till arbetsgivarens förfogande under arbetsresorna och inte har möjlighet att använda tiden fritt.

I Tyco-målet hade arbetstagarna inte någon fast bestämd arbetsplats eller arbetsplats där arbetet vanligtvis utförs. EU-domstolen konstaterar att under sådana omständigheter är det fråga om arbetstid när arbetstagarna dagligen reser mellan bostaden och den första respektive den sista kund som arbetsgivaren anvisar.

Tre kriteriet för att en period ska betraktas som arbetstid, enligt Tyco-domen

”Avgörande är om arbetstagaren måste vara fysiskt närvarande på en plats som arbetsgivaren bestämmer.”

”Arbetstagaren står till arbetsgivaren förfogande”

”Arbetstagaren utför sina aktiviteter eller uppgifter”

(Ur LO-TCO Rättskydds anmälan till Arbetsdomstolen.)


Måleriföretagens ståndpunkt i sitt svaromål till Arbetsdomstolen

Punkt 86

”Sammanfattningsvis skiljer sig Måleriavtalet och dess praxis väsentligt från omständigheterna i Tyco- och Selstad-domarna. Måleriavtalets regler avseende restid är därför inte arbetstid i EU-direktivets mening och därmed inte heller enligt ATL(Arbetstidslagen, red anm)………”

Punkt 98

”För att restid ska kunna betraktas som arbetstid enligt Tyco- och Selstad-domarna att arbetstagaren under restiden måste utföra, vara beordrade att utföra, sina arbetsuppgifter eller plikter inom ramen för sin inställning, stå till arbetsgivarens förfogande samt vara skyldig att arbeta under resan, Ingen av dessa förutsättningar är för handen för Målarna hos Xxxxx (det lokala måleriföretaget).”

Punkt 101

”Måleriavtalet innehöll tidigare en bestämmelse om restidsersättning, det vill säga lön. I samband med 2007 års avtalsrörelse enandes kollektivavtalsparterna om att lön inte skulle utgå för resor utom arbetstid och arbetsgivarparterna sköt till 30 miljoner kronor i syfte att höja garantilönen från 112 till 122 kronor per timme……..”


Målareförbundets yrkanden till AD

Förbundet yrkar att Arbetsdomstolen ska förklara att:

Tid när berörda arbetstagare på bolagets order har rest från bostaden till dagens första kund respektive från dagens sista kund till bostaden är arbetstid enligt EU:s arbetsdirektiv 2003/88/EG;

• Tid när berörda arbetstagare på bolagets order har rest från bostaden till dagens första kund respektive från dagens sista kund till bostaden är arbetstid enligt arbetstidslagen;

• Tid när berörda arbetstagare på bolagets order har rest från bostaden till dagens första kund respektive från dagens sista kund till bostaden är arbetstid enligt Kollektivavtalet för Måleriyrket.


Per Eklund
malarnas@lomediehus.se

 


Maila artikeln Skriv ut artikeln  Dela på Facebook
2019-02-04 09:00


Mer Nyheter

Målarnytt: Så målar du i bättre ställning

MÅLARNYTT Stå vettigt när du målar fönster. Det är tanken med den här ställningen som är...

Så påverkar karensavdraget sjuka målare och lackerare

Karensavdrag ersätter karensdag. Det har regeringen beslutat om i en lagändring som trädd...
Foto: Tomas Nyberg/arkiv

AD: Arbetsgivaren ska tydligt anvisa personalutrymmen

Målerifirman har säkerställt att det fanns personalutrymmen men inte informerat målarna. ...

Företagshälsovård: Det lönar sig att trycka på

Lars Jonsson, regionalt skyddsombud i Avdelning 4, har i tre års tid arbetat med att gran...
Jonas Sjöstedt. Foto: Jessica Segerberg

Sjöstedt i möte med LO:s styrelse

  Vänsterpartiets ledare Jonas Sjöstedt träffade i måndags LO:s styrelse. Historisk...

Mer friskvård ger färre sjukskrivna

Hälsoundersökning kan ge viktiga besked som på sikt kan förhindra sjukskrivning. Anders H...

Du har rätt till företagshälsovård enligt avtalet

Alla målare har rätt till företagshälsovård. Det är reglerat i kollektivavtalet. Men okun...

Blev osams med målaren – hotades med Hells Angels

Paret blev osams med målaren de anlitat och vägrade betala en extra faktura. Då hotades d...

Finsk lift till Sverige: Ixolift 400

MÅLARNYTT Fall från flyttbara stegar är ett gissel och alltför vanligt inom hantverkarbr...

Målarbössan samlade in 9500 kronor

Tatiana Fennstams insamling till Musikhjälpen resulterade i 9200 kronor. – Jag had...

Nyheter

Målarnytt: Så målar du i bättre ställning

MÅLARNYTT
Stå vettigt när du målar fönster. Det är tanken med den här ställningen som är så ny att den inte fått ett namn ännu.
– Du jobbar i rätt arbetshöjd och kan vända och vrida fönsterbågen som du vill.
Det säger Bo Jungergård, produktansvarig och ”uppfinnarjocke” på Leif Arvidsson AB, ett …

...

Så påverkar karensavdraget sjuka målare och lackerare

Karensavdrag ersätter karensdag. Det har regeringen beslutat om i en lagändring som trädde i kraft 1 januari 2019. Målareförbundet är överens med sina motparter om hur kollektivavtalet ska anpassas till den nya lagen.
Det nya karensavdraget är 20 procent av den sjuklön eller sjukpenning som man får vid sjukfrånvaro en …

...
Foto: Tomas Nyberg/arkiv

AD: Arbetsgivaren ska tydligt anvisa personalutrymmen

Målerifirman har säkerställt att det fanns personalutrymmen men inte informerat målarna. Arbetsdomstolen konstaterar att arbetsgivaren brutit mot kollektivavtalet och ska därför betala skadestånd.
En principiellt viktig dom …

...

Företagshälsovård: Det lönar sig att trycka på

Lars Jonsson, regionalt skyddsombud i Avdelning 4, har i tre års tid arbetat med att granska hur måleriföretagen lever upp till kravet på företagshälsovård för målarna.
– Vi började med att göra utskick 2015 till måleriföretagen i sektion 1, Halland och sektion 3, Sjuhärad. Det blev 74 utskick. Alla svarade, …

...
Jonas Sjöstedt. Foto: Jessica Segerberg

Sjöstedt i möte med LO:s styrelse

 
Vänsterpartiets ledare Jonas Sjöstedt träffade i måndags LO:s styrelse. Historiskt, säger Jonas Sjöstedt till Aftonbladet, medan LO:s presstjänst tonar ner mötets betydelse.
– Det var ett väldigt bra och vänskapligt möte, sa Jonas Sjöstedt till Aftonbladet efter att han hade träffat LO:s styrelse under måndagen. Det är också historiskt, det …

...

Mer friskvård ger färre sjukskrivna

Hälsoundersökning kan ge viktiga besked som på sikt kan förhindra sjukskrivning. Anders Hall på Leif Olssons Måleri i Helsingborg, uppskattar företagets satsning på förebyggande friskvård.
Anders Hall tittar på klockan, spacklar klart väggen i lägenheten och sätter på locket till spackeldunken. Klockan 10 ska han vara på företagshälsovården för undersökning.

...

Du har rätt till företagshälsovård enligt avtalet

Alla målare har rätt till företagshälsovård. Det är reglerat i kollektivavtalet. Men okunskap och bristande rutiner på vissa måleriföretag, leder fortfarande till att många målare går miste om sina rättigheter.
Sedan de regionala skyddsombuden Elin Swartz och Roger Esbjörnsson i Avd. 2 arbetat med avtalsövervakning under hösten på heltid, kan …

...

Blev osams med målaren – hotades med Hells Angels

Paret blev osams med målaren de anlitat och vägrade betala en extra faktura. Då hotades de med att Hells Angels skulle bränna ned huset, och mannen misshandlades av tre inkräktare i parets hem. Nu döms målarens bror till två och ett halvt år fängelse, skriver

...

Ansvarig utgivare: Helena Forsberg

Målarnas c/o LO Mediehus - Box 826 - 101 36 Stockholm

Om Kakor