Söndagen den 21 april 2019

← Senaste numret • 4 2019

Målarnas Facktidning nr 4 - 2019
Klicka på bilden

Nyheter

Målarna kräver betalt för restiden – går till AD

– Motparten har inte velat diskutera den här frågan. Då har vi inget val än att gå till Arbetsdomstolen, säger Peter Sjöstrand. Foto: Tomas Nyberg


Målareförbundet kräver att restiden till och från arbetet ska räknas in i arbetstiden. De bygger kravet på en EU-dom utifrån att målarna är anställda i hemmet och inte har en fast arbetsplats. EU-domen berör ett spanskt företag som heter Tyco.

Frågan ska nu avgöras i arbetsdomstolen, AD.

– Vi har i de två senaste avtalsrörelserna drivit frågan. Men inte lyckats komma fram i förhandlingarna med Måleriföretagen. Motparten vill inte diskutera. Då har vi inget annat alternativ än att gå till AD, säger Målareförbundets förhandlingschef Peter Sjöstrand.

Det fall som nu ska upp i AD gäller ett företag i södra Sverige och tre målare som där krävt att restiden ska ingå i arbetstiden. Förhandlingarna har både lokalt och centralt slutat i oenighet.

– Det handlar om hur man ska beräkna arbetstiden. Målarna är anställda i hemmet enligt vårt avtal. Ofta åker du hemifrån för att vara i produktion vid sju. Den restiden menar vi ska ingå i arbetstiden enligt Tyco-domen, säger Sjöstrand

LÄS ÄVEN: Abel har fyra timmars restid – varje dag

Anmälan till AD gjordes i somras och fallet ska nog med stor sannolikhet avgöras under 2019.

– Vi var tydliga i senaste avtalsrörelsen att om vi inte kan hitta en lösning, så måste vi gå till Arbetsdomstolen.
Fallet i södra Sverige är det enda fallet som nu drivits till AD.

– Det fungerar så att man har ett fall som man kör till AD. Om det träder i kraft så gäller det alla andra liknande fall, säger Sjöstrand.

Fallet i AD är intressant inte bara för Målarna. Flera av avtalen inom byggsektorn är likartade Målareförbundets avtal. Många väntar alltså på AD:s utslag.
Arbetsgivareparterna vill stoppa den fastställelsetalan som facket begärt i AD, då det skulle påverka hela branschen och andra branscher. De vill att AD endast prövar vad som gäller de tre målarna och arbetsgivaren i stämningen.

Ansökan om stämningen av Måleriföretagen och företaget i södra Sverige kom från LO-TCO Rättsskydd i mitten av juni. Rättsskyddet är ombud för Målareförbundet i frågan.

Stämningen gäller ett måleriföretag i Skåne och även arbetsgivareföreningen Måleriföretagen. Det gäller tre målare och deras resor från hemmet till den kund de arbetat hos ett par dagar i juni.

LÄS ÄVEN: Målareförbundet redo att gå till domstol för restiden

Den 2 oktober kom Måleriföretaget med sitt svar genom advokatfirman Emplaw advokater.

Måleriföretagen avvisar stämningen och i 104 punkter pekar de på både principiella, avtalsmässiga, lagliga punkter både i stort och i mindre detaljer vad gäller de tre målarnas resor.

Måleriföretagen hänvisar också till en norsk dom, den så kallade Selstad-domen.

EU-domen om det spanska installationsföretaget Tyco kom 2015 och behandlar just frågan om anställda som inte har en fast arbetsplats och huruvida restiden ska räknas som arbetstid.

I det spanska fallet kom EU-domstolen fram till att restiden var arbetstid. Många har velat se tolkningar av domen.

Peter Sjöstrand vet inte om att det har fått några effekter på regelverket på andra arbetsplatser och avtal.

EU har också kommit med ett arbetstidsdirektiv som ska vara vägledande för medlemsländerna.

LÄS ÄVEN: De flesta av fackets krav gick igenom

Vad betyder då kravet att restiden ska ingå i arbetstiden?

Målareförbundets syn är att om man har arbetstid mellan 7.00 och 16.00 och är anställd i hemmet, så ska man påbörja sin resa till arbetet kl 7.00 och sen vara hemma igen kl 16.00.

Om man ska resa innan klockan 7.00 och efter 16.00, så ska det räknas som övertid. Det anser Målareförbundet, men arbetsgivarna i Måleriföretagen, anser att Tyco-domen inte har någon inverkan på målarnas arbetstid.

– Det som vi har, det som är i riksavtalet. Utifrån de delarna finns det de som kan göra egna uppgörelser, säger Sjöstrand.

Det finns arbetsplatser, där man gjort lokala överenskommelser om helt eller delvis betalt för restiden. Vad händer med detta om ni förlorar i AD?

– Det finns alltid en risk att gå till domstol. Vår utgångspunkt är att vi har inget att förlora. Om AD kommer fram till att det inte kan tillämpas, då är vi där vi är i dag.

Vad gör ni om ni förlorar?

– Torskar vi kommer vi att driva det stenhårt i kommande avtalsrörelse, och då har vi ju möjlighet att använda oss av strejk för att få igenom det.

När detta skrives finns inget datum för avgörandet i Arbetsdomstolen.


Vad betyder då detta i praktiken?

Om du har en halvtimmes resa till och från arbete och det sker utanför de 8 timmar du jobbar som målare, ska din totala arbetstid bli 9 timmar. Är det återkommande så blir det 45 timmar per vecka och fem timmar blir då övertid.

 

Om resan ingår i din arbetstid på 8 timmar har du 40 timmar per vecka.

 


EU-domstolen gav anställda på Spanska Tyco rätt

Svenska Målareförbundets beskrivning av Tyco-domen

Målet gällde installatörer vid det spanska företaget Tyco, vars anställda installerar säkerhetsutrustning hos företag och privatpersoner.

Enligt EU-domstolen är det arbetstid och inte viloperiod om arbetstagaren står till arbetsgivarens förfogande och utför aktiviteter eller uppgifter. Domstolen framhåller att arbetarna hos Tyco står till arbetsgivarens förfogande under arbetsresorna och inte har möjlighet att använda tiden fritt.

I Tyco-målet hade arbetstagarna inte någon fast bestämd arbetsplats eller arbetsplats där arbetet vanligtvis utförs. EU-domstolen konstaterar att under sådana omständigheter är det fråga om arbetstid när arbetstagarna dagligen reser mellan bostaden och den första respektive den sista kund som arbetsgivaren anvisar.

Tre kriteriet för att en period ska betraktas som arbetstid, enligt Tyco-domen

”Avgörande är om arbetstagaren måste vara fysiskt närvarande på en plats som arbetsgivaren bestämmer.”

”Arbetstagaren står till arbetsgivaren förfogande”

”Arbetstagaren utför sina aktiviteter eller uppgifter”

(Ur LO-TCO Rättskydds anmälan till Arbetsdomstolen.)


Måleriföretagens ståndpunkt i sitt svaromål till Arbetsdomstolen

Punkt 86

”Sammanfattningsvis skiljer sig Måleriavtalet och dess praxis väsentligt från omständigheterna i Tyco- och Selstad-domarna. Måleriavtalets regler avseende restid är därför inte arbetstid i EU-direktivets mening och därmed inte heller enligt ATL(Arbetstidslagen, red anm)………”

Punkt 98

”För att restid ska kunna betraktas som arbetstid enligt Tyco- och Selstad-domarna att arbetstagaren under restiden måste utföra, vara beordrade att utföra, sina arbetsuppgifter eller plikter inom ramen för sin inställning, stå till arbetsgivarens förfogande samt vara skyldig att arbeta under resan, Ingen av dessa förutsättningar är för handen för Målarna hos Xxxxx (det lokala måleriföretaget).”

Punkt 101

”Måleriavtalet innehöll tidigare en bestämmelse om restidsersättning, det vill säga lön. I samband med 2007 års avtalsrörelse enandes kollektivavtalsparterna om att lön inte skulle utgå för resor utom arbetstid och arbetsgivarparterna sköt till 30 miljoner kronor i syfte att höja garantilönen från 112 till 122 kronor per timme……..”


Målareförbundets yrkanden till AD

Förbundet yrkar att Arbetsdomstolen ska förklara att:

Tid när berörda arbetstagare på bolagets order har rest från bostaden till dagens första kund respektive från dagens sista kund till bostaden är arbetstid enligt EU:s arbetsdirektiv 2003/88/EG;

• Tid när berörda arbetstagare på bolagets order har rest från bostaden till dagens första kund respektive från dagens sista kund till bostaden är arbetstid enligt arbetstidslagen;

• Tid när berörda arbetstagare på bolagets order har rest från bostaden till dagens första kund respektive från dagens sista kund till bostaden är arbetstid enligt Kollektivavtalet för Måleriyrket.


Per Eklund
malarnas@lomediehus.se

 


Maila artikeln  Dela på Facebook
2019-02-04 09:00


Mer Nyheter

Raka av dig skägget – om andningsskyddet ska hjälpa

Har du skägg? Då är risken att andningsskyddet inte fungerar som den ska. Damm och kvart...

Gratis ActionRun för dig och kollegorna

MÅLARNYTT Caparol bjuder på anmälningsavgiften till Work Hard Stay Healthy Challenge om ...

Regeringen säger ja till ändrad strejkrätt

Regeringen godkände i dag lagförslaget om ändrad strejkrätt. Nu återstår bara ett riksdag...

Förbifart-entreprenör får lämna efter stora brister

Trafikverket häver avtalet med Förbifart-entreprenören Lovön samverkan AB, som byggt en a...

Ett laddat möte vid val av förtroendevalda i Göteborg

Göteborgssektionens årsmöte var välbesökt. 76 röstberättigade av de 1100 medlemmarna slöt...

Saco uppmanar till civilkurage på jobbet

Knappt hälften av de tillfrågade tror att chefen skulle tillrättavisa en person som drar ...

Ylva Johansson: “Vi måste göra mer”

Arbetsmarknadsministern Ylva Johansson mötte förtroendevalda i samband med Elektrikerförb...

Kommunal döms för att ha diskriminerat vuxenstuderande

Det var fråga om diskriminering som har samband med ålder när fackförbundet Kommunal neka...

I gula västar krävde de ansvar för döda arbetare

Life before profit! Det var budskapet när unga fackliga representanter från Europeiska b...

Vibrationsskador: Du ska ha bra vibrationer

Vibrationsskador, buller och damm. Mycket går att åtgärda eller förbättra, men samtidigt ...

Nyheter

Raka av dig skägget – om andningsskyddet ska hjälpa

Har du skägg? Då är risken att andningsskyddet inte fungerar som den ska.
Damm och kvartsdamm innebär stora risker för anställda inom bygg. Men för att andningsskyddet ska hjälpa krävs ett renrakat ansikte.
Det här påpekar Previas arbetsmiljöingenjör Roger Flodin i tidningen Byggnadsarbetaren.
LÄS …

...

Gratis ActionRun för dig och kollegorna

MÅLARNYTT
Caparol bjuder på anmälningsavgiften till Work Hard Stay Healthy Challenge om ni ställer upp med ett lag.
Det gäller ett stort arrangemang kallat Work Hard Stay Healthy Challenge som görs i samarbete med arrangören ActionRun som bidrar med Sveriges största hinderbanor i stadsmiljö.
LÄS ÄVEN: 

...

Regeringen säger ja till ändrad strejkrätt

Regeringen godkände i dag lagförslaget om ändrad strejkrätt. Nu återstår bara ett riksdagsbeslut innan förändringarna träder i kraft i sommar.
Det var på ett regeringssammanträde i dag, torsdag, som beslutet formellt fattades, skriver Arbetet. Förslaget om ändrad strejkrätt ska läggas fram för riksdagen. Om allt går som …

...

Förbifart-entreprenör får lämna efter stora brister

Trafikverket häver avtalet med Förbifart-entreprenören Lovön samverkan AB, som byggt en av tunnlarna i Stockholm. Arbetsmiljöbristerna var för stora.
”En säker arbetsmiljö är den enskilt viktigaste frågan i projektet och efter att ha utvärderat entreprenörens arbetsmiljöarbete under en lång tid har Trafikverket landat i detta beslut. Vi bedömer därför att …

...

Ett laddat möte vid val av förtroendevalda i Göteborg

Göteborgssektionens årsmöte var välbesökt. 76 röstberättigade av de 1100 medlemmarna slöt upp, vilket är många i dessa sammanhang.
– Hur personer i frågan om strejkrätten har agerat har skapat en splittring som i sin tur har delat oss i två sidor, från båda håll hade det mobiliserats, säger Jesper Jinesjö …

...

Saco uppmanar till civilkurage på jobbet

Knappt hälften av de tillfrågade tror att chefen skulle tillrättavisa en person som drar ett sexistiskt eller rasistiskt skämt. Det visar en färsk undersökning som Novus Opinion utfört på uppdrag av Saco.
– Att man inte fullt ut litar på att chefer står upp för medarbetarna skapar en rädsla och …

...

Ylva Johansson: “Vi måste göra mer”

Arbetsmarknadsministern Ylva Johansson mötte förtroendevalda i samband med Elektrikerförbundets facklig-politiska konferens. Tidningen passade på att ställa några frågor.
Hur ska regeringen arbeta för att minska dödsolyckorna på arbetsplatserna?
– Vi måste göra det som krävs för att vända utvecklingen. Jag måste också inse att det finns de som kan de här …

...

Kommunal döms för att ha diskriminerat vuxenstuderande

Det var fråga om diskriminering som har samband med ålder när fackförbundet Kommunal nekade en kvinna som studerar på Komvux studerandemedlemskap. Det konstaterar Stockholms tingsrätt i en aktuell dom.
Kvinnan från Helsingborg studerade vård- och omsorgsprogrammet inom den kommunala vuxenutbildningen.
När kvinnan sökte studerandemedlemskap i Svenska Kommunalarbetareförbundet nekades hon detta eftersom …

...

Ansvarig utgivare: Helena Forsberg

Målarnas c/o LO Mediehus - Box 826 - 101 36 Stockholm

Om Kakor