Torsdagen den 23 maj 2019

← Senaste numret • 4 2019

Målarnas Facktidning nr 4 - 2019
Klicka på bilden

  • Bild: Pixabay (Nyckeln på bilden har inget känt samband med frihet)

Niclas Helander: “Nyckeln till frihet”

Åsikter

KRÖNIKA


”Det är viktigt att tänka på historien i tider då ledaren för den fria världen förkastar respekterad och grundlig media och andra politiker förkastar fenomenet public service som är ett fundament i det demokratiska samhället”, skriver Niclas Helander.


Antonio Gramsci, född på Sardinien år 1891, var en italiensk filosof som behandlade politiska teorier och sociologi. Tidigt i livet engagerade sig Gramsci i fabriksarbetarnas generalstrejker, men när Mussolini och fascisterna tog makten fängslades han.


I fängelset utvecklade Gramsci sina mest betydande texter. Där menade han att klassdominationen inte bara fortgår i den fysiska formen utan också i den ideologiska och kulturella undergivenheten, vilket kan te sig som status quo.


I och med detta grundade Gramsci ett av dagens flitigt använda begrepp: ”hegemoni”, synonymt med ledande ställning eller dominans.


LÄS ÄVEN: Anders Andersson: ”Sörj inte, organisera er!”


Den kulturella hegemonin är något som holistiskt styr utöver politiken och ekonomin. I enklare former kan det beskrivas i att vi i sekel levt i ett kapitalistiskt samhälle. Vi som verkar i dagens arbetsmarknad är indoktrinerade i det rådande systemet och (re)producerar det.


Dagens rådande skikt är upplagt som i, hierarkisk ordning, bourgeoisien, den organiserade arbetarklassen och prekariatet.


Den hegemoniska teorin syftar till att alla dessa skikt (o)medvetet verkar för det kapitalistiska systemet, och klass-skiktens fortlevnad.


I det, för den andra gången, krigsdrabbade industrialiserade Tyskland verkade Max Horkheimer och Theodor W. Adorno innan de tvingades fly till Amerikas förenta stater.


Sociologerna moderniserade Gramscis begrepp hegemoni genom att likställa det med det, till en början, fascistiska, Tyskland med den amerikanska filmindustrin.


De såg likheter i att de båda geografiska områdena, där kulturen konsumerades, hade en passiv homogeniserad publik som länge och enkelt kunde propageras.


LÄS ÄVEN: Att utveckla den kollektiva styrkan eller förpassas till förvaltare?


Hollywood hade sina glansdagar under denna tid och kunde likställas med ett världsligt monopol inom rörliga medier (tänk Ingrid Bergman, Greta Garbo eller filmisar för att förstå omfattningen) och fick därav fri lejd att visuellt framföra valfri medelklasspropaganda.


Hollywood har senare blivit kritiserade för den bristande representationen av arbetarklassen i sina verk.


En annan kritisk ideolog sade någonting om ”[…]opium för folket”, fastän han resonerade kring någonting helt annat än Hollywoodindustrin.


Både i Italiens tidiga tjugonde århundrade och i det senare krigets Tyskland verkade tre samhällsforskare och filosofer som förde ett kritiskt tänkande mot den rådande makten. Det hegemoniska samhället blev utrett och ifrågasatt.


Idag lever begreppet hegemoni kvar inom forskningen om samhället som ett respekterat och konkret verktyg för att förstå och ifrågasätta maktägaren.


Det är viktigt att tänka på historien i tider då ledaren för den fria världen förkastar respekterad och grundlig media och andra politiker förkastar fenomenet public service som är ett fundament i det demokratiska samhället.


Friheten ligger i att få tala fritt och att ha tillgång till information. För att konkludera så vill jag använda mig av det tyngsta citatet från George Orwells fascistdystopiska roman 1984:


”Freedom is the freedom to say that two plus two make four”.


Dessförinnan befinner sig friheten i att veta att två plus två ekvivalent blir fyra.


LÄS ÄVEN: Jan-Olof Gustavsson: ”Målareförbundet är ett feministiskt fackförbund”


Upplysning kan ses som ett verktyg för att förverkliga frihet. Den moderna filosofins fader, Francis Bacon, menade ”att följaktligen människans överlägsenhet ligger i vetandet, därom kan intet tvivel råda. Där ligger mångahanda förborgat, som konungar ej kunna köpa med alla sina skatter och ej härska över med sitt befäl[…]”.


I begynnelsen var upplysningens tanke att avmystifiera världen, den ville lösa upp myter och ersätta inbillning med vetande.


I dag är världen till stor del avmystifierad där saker och ting är absoluta, men samhället i sig är en mänsklig skapelse och därav formbart – för att inte säga en mänsklig strävan där olika krafter verkar under samma världsliga paraply.


En kritisk syn på världen är en analyserande och sund sådan. Den är till för att motverka stagnation i en framåtblickande agenda. Att tänka utanför de strukturella ramarna är besvärligt, med den hegemoniska kappan som influerar och påverkar oss, men ack så viktigt.


Med den kritiska blicken kristalliseras de sanna värderingarna, filtrerade och behandlade.


Antonio Gramsci släpptes sedan, i bräckligt tillstånd, från sitt fångenskap efter elva år och dog kort därefter. Max Horkheimer och Theodor W. Adorno återvände tillbaka, som före detta politiska flyktingar, till efterkrigstidens Tyskland.


Teorierna lever dock kvar och hjälper oss ett steg närmare upplysningens frihetliga makt.


Niclas HelanderMaila artikeln  Dela på Facebook
2019-03-13 09:42


Mer Åsikter

Josefine Krantz: “Ge fan i våra arbetstider!”

KRÖNIKA ”De har vad Måleriföretagen kallar för flexiblare arbetstider – flex...

Kristina Norlin: ”The Great Greta Power”

KRÖNIKA ”Det kommer kanske ta lite hårdare om vi vuxna lägger ner våra verktyg och...

Helena Forsberg: ”De unga driver på”

REDAKTÖR’N ”Men vem ska ta hand om våra gamla, sjuka och barn om alla ska vä...

”Målaren” – en dikt av Mats Hammarlund

POESI Färg och spackel är målarens makt sätta snits på lokal klädd i papper och tejp ...

Folke Bengtsson : ”Tankar kring ett antikulturpris”

DEBATT Folke Bengtsson från avdelning 2 föreslår instiftandet av ett anti-kulturpris med...

”Villkoren på svensk arbetsmarknad  – en fråga för EU?”

LEDARE ”Om det verkliga skälet är att fortsätta utnyttja människor i den fria mark...

Mikael Ljungkvist: ”Vilken väg ska vi välja?”

DEBATT Ojämlikheten i svenska samhällen ökar helt enkelt explosionsartat. Frågan är, vi...

Helena Forsberg: ”Det spelar roll”

REDAKTÖR’N ”Ulf Johansson har med hjälp av facket stridit mot Försäkringskas...

Sista akten: Ett systemskifte i arbetsmarknadspolitiken

LEDARE ”Till alla opportunistiska politiker som vill prova de för stunden rådande ...

Stefan Lövstrand: ”Borgerligt opium åt folket”

KRÖNIKA ”Inte ens de som ligger över medelklassen vinner på denna skattesänkning&#...

Nyheter

Missa inget: Checklista för sommarjobbare

Går du i skolan och ska jobba i sommar? Det finns en del att tänka på. Här ger vi dig några tips så du får en bra start på arbetslivet.

Kollektivavtal
Arbeta på ett måleriföretag som tecknat kollektivavtal för måleriyrket annars går du miste om möjligheten att få dina timmar …

...
Från vänster: Dan Mattson, Josefin Johansson, Mikael Johansson, Josefine Krantz.

Målarna på Europafackets kongress

Just nu pågår Europafackets kongress, LO:s motsvarighet på europanivå. Målarna är välrepresenterade av fyra personer som deltar för Sverige.
Mikael Johansson, ingår i LO delegationen, tillsammans med Dan Mattson ombudsman på LO distriktets Småland Blekinge, tillika medlem i Målareförbundet. Josefine Krantz, Målareförbundet deltar som representant för europafederationen. Med är också …

...

Hård press för minimilön i hela EU

En kör håller på att stämma upp i Europa. Juncker, Macron, Timmermans och flera andra lovsjunger minimilönen och vill att alla länder inför en. Det skulle rycka undan grunden för den svenska modellen där politiker håller fingrarna borta från lönebildningen.
Det är tyst …

...

Efter inspektionerna: Företag förbjuds arbeta på hög höjd

Bolaget Tak och fasadklättrarna i Sthlm AB förbjuds arbeta på hög höjd av Arbetsmiljöverket. Detta efter att oanmälda inspektioner avslöjat en rad allvarliga brister, skriver Arbetarskydd. 
Arbetsmiljöverket utförde fyra oanmälda inspektioner hos bolaget Tak och fasadklättrarna i Sthlm AB. Under dessa inspektioner …

...

Contractor PC: En ny pistol med nyheter

MÅLARNYTT
Graco lanserar en ny sprutpistol med ett par roliga finesser och förbättringar.
Contractor PC heter den och väger 540 gram inklusive munstycke och hållare.
Det innebär 20 procent lägre vikt än liknande föregångare, och själva avtryckaren är också mjukare; Det krävs bara hälften så mycket kraft att ”trycka av”.
LÄS ÄVEN: 

...

Så röstade politikerna i fyra viktiga EU-frågor

Bild: Unsplash/Element5 Digital/Pixabay/Montage

Vad tycker de svenska partierna i viktiga EU-frågor som arbetsvillkor och gränsvärden mot cancerframkallande ämnen? Här kan du se hur de svenska EU-parlamentarikerna har röstat.

Socialt protokoll

Facken i Europa kräver ett socialt …

...

Därför påverkar EU-valet just dig

Den 26 maj är det val till EU-parlamentet. Ett val som påverkar våra jobb, klimatet och beslut som fattas i Sveriges riksdag, kommuner och regioner.
Här får du veta mer om vad valet handlar om.
EU kan verka långt borta, men spelar ändå stor …

...

Jobbfrågan splittrar partierna i EU-valet

MP välkomnar EU-regler för pappaledighet, medan C tycker att unionen ska hålla ”tassarna borta” från sådana regelverk. Här står jobbstriden i EU-valet. Tolkningarna om vad den sociala pelaren innebär går i sär.
I november 2017 hölls det sociala toppmötet i Göteborg på statsminister Stefan Löfvens initiativ.
Utfallet blev …

...

Ansvarig utgivare: Helena Forsberg

Målarnas c/o LO Mediehus - Box 826 - 101 36 Stockholm

Om Kakor