• Bild: Pixabay

Detta är ett svar på debbattexten Elever måste kunna få välja att läsa om äldre måleritekniker.

I ett inlägg på debatt i Målarnas Facktidning skriver Lennart Zettersten:

Elever måste kunna få välja att läsa om äldre måleritekniker.

Är det så att eleven inte får/kan välja att läsa om de äldre måleriteknikerna?

Den elev som har ett stort intresse att vilja veta mer om det äldre måleriet har alla möjligheter till det. Det finns idag inget läromedel som man från branschen eller skolverket bestämt sig för ska ingå i utbildningen utan varje lärare kan utifrån det centrala innehållet i varje kurs anpassa det som passar in.

Möjligtvis kan man mena att Måleriboken som Liber tog fram i samband med den nya gymnasieutbildningen 2011 kan ingå men den är mer som ett reklammaterial för att beskriva yrket.

Rent generellt kan man nog säga att de flesta eleverna får många gratispoäng i de kurser som behandlar Äldre Måleritekniker och Dekorationsmålning i den gymnasiala måleriutbildningen. Mycket beroende på om läraren saknar den kunskap som bör finnas för att undervisa i dessa kurser.

Man får inte glömma att eleven går en ”grundläggande” utbildning och alltså inte är färdigutbildad då det återstår cirka halva tiden kvar…vad händer där???

Nu till inlägget..

LÄS ÄVEN: Lärande i praktiken: ”Man är en viktig förebild”

Misstag vid restaurering

Första stycket beskriver att det görs misstag när man ska bestämma vilken färgtyp som ska användas till olika underlag exempelvis: puts. Det kan ju inte vara så att eleven/lärlingen som är klar med skolan kommer i en beslutandeställning gentemot beställaren i frågor som berör kulturhistoriska byggnader.

Och sedan pekas det på att det blir målaren som får skulden, är det verkligen så? Har man inte tidigare från företaget gått igenom detta med beställaren, det är inte målaren som köper målningsmaterialet.

Kurser på gymnasiet

Nu till kurserna som Lennart anser är svåråtkomliga för eleverna. Både Äldre Måleritekniker och Dekorationsmåleri är Individuella val som är 200 poäng. Detta kan eleven välja, på de flesta skolor så ligger Måleri 2-4 under programfördjupning. I kurs Måleri 4 och Måleriprocessen finns det utrymme att läsa om de äldre måleriteknikerna och dess material.

Jag tror inte Lennart riktigt har satt sig in i målerikursernas innehåll, jag var med och författade dessa kurser för cirka 10 år sedan och det kan säkert finnas delar att titta närmare på idag.

Det finns beskrivning både i Måleri 4 och Måleriprocessen där materialfrågan går att utveckla. Ungdomar är intresserade av framtidens ekologiska, hållbara färger.

Vem säger detta? Vad kan man se och höra detta någonstans? Får färgtillverkarna dessa frågor?

LÄS ÄVEN: Dekoration och ådring: Gammal teknik får nytt liv

Jag vet inte om Lennart Zettersten har måleriutbildning, har gymnasieskolan eller är en sk. Traditionellt utbildad målare. Har man gått den gamla vägen och varit lärling på ett företag har man med min erfarenhet inte läst så jättemycket måleriteori. Det visade sig då jag hade hand om gesällprov på försök på Bräckegymnasiet 2008. Där visade sig att det var långt ifrån alla som läst måleriteori i den sk. Traditionella måleriutbildningen.

Tidigare innan 2011 då det gäller läromedel i utbildningen så fanns det till varje kurs ett häfte som var anpassat efter kursens mål. I samband med 2011 nya målerikurser slutade man tillverka dessa häften men det var många skolor som kopierade och det kanske fortfarande är skolor som använder dessa.

Med vänlig hälsning
Stig Nilsson