LEDARE

”En omställning till en hållbar miljöpolitik är nödvändig, men kan inte ske genom ökande klyftor. I denna omställning är det nödvändigt att använda en medveten fördelningspolitik”, skriver förbundsordförande Mikael Johansson. 

En av vår tid stora framtidsfrågor är vilken värld vi lämnar över till våra efterkommande. Enligt Världsnaturfonden sätter människans livsstil avtryck som det globalt sätt skulle behövas 1,7 jordklot för att ta hand om.

Enligt samma källa sätter vi svenskar ett avtryck motsvarande 4,2 jordklot. Den siffran gör oss sämst i jämförelse med våra nordiska grannländer.


”De enda som verkar vara helt opåverkade är en brokig skara klimatförnekare, med världsledare som USA:s president Donald Trump i spetsen.”


Forskare och beslutsfattare inom alla samhällssektorer är eniga något måste göras. Detta manifesteras bland annat genom att världens länder har ratificerat FN:s globala mål i Agenda 2030, som även fackföreningar världen över har anslutit sig till.

De enda som verkar vara helt opåverkade är en brokig skara klimatförnekare, med världsledare som USA:s president Donald Trump i spetsen. Gemensamt för dessa förnekare är att de hämtar sin näring i högerpopulismens mylla. Dessa krafter utmärker sig som bekant även i synen på mänskliga rättigheter.

I grunden är det samma retorik som används; nämligen att det som sker är inte på riktigt, och om det ändå sker är det någon annans fel. Den egna gruppen skall inte göra något för att hjälpa andra. Dessvärre fungerar denna retorik i synnerhet i samhällen som redan präglas av ökande klyftor och orättvisor. Häri ligger även en utmaning för hela arbetarrörelsen.

En omställning till en hållbar miljöpolitik är nödvändig, men kan inte ske genom ökande klyftor. I denna omställning är det nödvändigt att använda en medveten fördelningspolitik. Detta är något som saknas i dagens debatt, där kraven på omställning slår hårdast mot dem som redan har det sämst.

Det är som regel alltid dyrare att göra ett klimatsmart val. Jag skulle gärna se att (S) lade sig i framkant av denna utveckling, med till exempel krav på att använda den offentliga upphandlingen till att köpa klimatsmart och närproducerat, något som skulle gynna seriösa svenska företag på orten.

För människor som inte bor i storstadsområdena är bilen fortsatt nödvändig, varför det inte ensidigt går att straffa ut den. Här kommer det att krävas en smart politik med både subventioner för att få bort de sämsta bilarna från marknaden, men även ett höjt reseavdrag för människor som inte har möjlighet att åka kollektivt.

Utan att möta miljöomställningen med en aktiv fördelningspolitik, så göder vi krafter i samhället som vill se en helt annan samhällsutveckling.


”För människor som inte bor i storstadsområdena är bilen fortsatt nödvändig, varför det inte ensidigt går att straffa ut den.”


Att miljöfrågorna är angelägna för målare och lackerare är ingen överraskning för mig. Detta märks inte minst i att det kommit ovanligt många miljömotioner till årets kongress.

Förbundet har länge jobbat för en bättre arbetsmiljö, något som går hand i hand med en bättre miljö i stort. Våra krav har genom åren lett till en dramatisk minskning av användandet av organiska lösningsmedel, något som både vår arbetsmiljö och den yttre miljön har tjänat på.

Jag är övertygad om att ett fortsatt medvetet arbete för att minska konserveringsmedel och andra gifter i färger kommer att ha samma inverkan i framtiden. Det professionella måleriet är på många sätt en föregångare, med den kunskap vi har om våra produkters inverkan på miljön. Låt det även bli en del av vårt varumärke.

Ingen kan göra allt, men alla kan göra något.

Mikael Johansson
Förbundsordförande
mikael.johansson@malareforbundet.se

LÄS ÄVEN:

Miljöpris till Caparol

Vad betyder miljö- och hälsomärkningarna?

Kristina Norlin: ”The Great Greta Power”