För tillfället är förbundsledningen i Elektrikerförbundet decimerad. I den nu sittande ledningen ingår vice ordförande Per-Håkan Waern, som har klivit upp som tillförordnad förbundsordförande tills dess att ett nyval av ordförande har genomförts, andre vice ordförande Pontus Boström och förhandlingschef Urban Pettersson. 

Tidningen Elektrikern fick en intervju med Per-Håkan Waern om den nu uppkomna situationen i förbundet.  

Vad är er bild av vad som hänt?

– Det är klart att det kom som en chock för oss i övriga ledningen, när Jonas meddelade sitt beslut i förra veckan. Varför han hoppar av vet vi inte mer än det han har sagt till oss, säger han till Tidningen Elektrikern. 

Och det var det ni skrev i pressmeddelandet?

– Ja. Att förbundet inte haft den utveckling som han önskar. Jag törs inte spekulera i om det finns fler orsaker. 

Fanns det någon koppling till Aftonbladets artiklar?

– Nej, inte enligt vad Jonas sagt till oss, han skulle ha hoppat av i vilket fall som helst. 

Vad tänker ni om Aftonbladets artiklar?

– Jag förstår att journalister gör sitt jobb. Deras jobb är ju att granska. Men vi har ingenting att dölja. Det som tidigare har kommit fram varit fel har vi rättat till. Det försökte vi få fram till Aftonbladet. Sedan skriver ju de sina rubriker på det sätt de väljer att göra. 

Per-Håkan Waern har klivit upp som tillförordnad förbundsordförande i Elektrikerförbundet tills dess att ett nyval av ordförande har genomförts.

Hur mår förbundet nu?

– Det är klart att det alltid är ett problem när en ledningsperson hoppar av som en blixt från klar himmel. Vi går in i en avtalsrörelse, och nu behöver vi dra igång en demokratisk process och göra fyllnadsval för en ny ordförande. Vi hade kanske velat jobba med andra viktiga frågor för medlemmarna istället för att dra igång den här processen nu. 

Du kandiderar inte till posten som ny förbundsordförande?

– Nej. Det har jag varit tydlig med sedan flera år tillbaka. Jag brinner för de frågor som normalt ligger på förste vice ordförande, som demokrati och folkrörelsefrågor, så jag känner att jag är rätt man på rätt plats. 

Vad händer nu?

– Nu jobbar man lokalt med att ta fram namn som medlemmarna och de förtroendevalda tycker är lämpliga. 

Det är klart att det kom som en chock för oss i övriga ledningen.

Per-Håkan Waern, Elektrikerförbundets tillförordnade förbundsordförande

Vilka har rätt att nominera? 

– Alla medlemmar och klubbar. Det går ut brev till alla medlemmar från varje verksamhetskrets där allt står hur de ska gå tillväga. 

Jag har talat med en hel del förtroendevalda, men alla hänvisar till att de inte får säga något offentligt, utan att det är kommunikationschefen som ska uttala sig. Hur kommer det sig?

– I den kommunikationsplan vi har så är det tydligt att den som ska uttala sig från förbundet är kommunikationschefen, detta för att det inte ska bli otydligt vad förbundet står för. Men det innebär ju inte att folk inte får säga vad de tycker och tänker i frågorna. 

Då kanske de jag pratat med har missförstått?

– Ja, det kan också vara vi som har varit otydliga. Sedan vill vi ju att människor, när det är mycket känslor i omlopp, funderar över om det är rätt det de säger, att ryktena de sprider är korrekta, så att man inte börjar spekulera och går in i personfrågor och kommer bort från de här demokratiska sakfrågorna som handlar om att välja en ny ordförande och hitta vägen fram. 

Vi hade kanske velat jobba med andra viktiga frågor för medlemmarna istället för att dra igång den här processen nu.

Per-Håkan Waern, Elektrikerförbundets tillförordnade förbundsordförande

Så ni uppmanar medlemmarna att säga vad de tycker?

– Absolut. Vi vill ha en öppen demokratisk process, det är det vi är. Det är vårat DNA. Om inte fackförbunden är öppna med var vi står och tycker och tänker så händer ju ingenting i den här organisationen, det bygger ju på att vi har en bra dialog och utvecklas. 

Hur arbetar ni för att bygga upp förtroendet hos medlemmarna?

– Alla vi i ledningen är ute så mycket det går. Vi är ute mycket på arbetsplatserna nu. I och med att Jonas avgick så faller många arbetsuppgifter på oss andra i ledningen. 

Vad säger ni på medlemsmötena? Ni måste få många frågor om vad som hänt?

– Vi säger att vi har inget vi vill dölja, eller får dölja. Det kan dyka upp frågor om vilken lön jag har och sådana saker. Vi svarar på alla frågor och vill lägga allt på bordet. 

Har ni tappat medlemmar?

– Ja, lite grann. Men inte i paritet med andra förbund som varit med om samma sak. 

Det enda vi kan göra är att vara ute, träffa medlemmarna och lägga allt på bordet.

Per-Håkan Waern, Elektrikerförbundets tillförordnade förbundsordförande

Hur ska ni stärka förbundet efter detta?

– Vi har ganska hög tillit hos medlemmarna, och jag tror det avgör hur vi hanterar en sådan här kris. Om medlemmarna litar på att vi gör bra saker så tror jag att vi klarar oss bättre undan än vad andra fackförbund kanske gör. Men självklart finns det medlemmar som ifrågasätter och tycker att förtroendet är skadat. Och det enda vi kan göra är att vara ute, träffa medlemmarna och lägga allt på bordet. Och se till att vi inte har något att dölja. Det vi inte vågar stå för på ett medlemsmöte ska vi inte göra.

Har du något du vill säga till medlemmarna?

– Det finns inget tvivel i att vi ska försöka göra det bästa för medlemmarna även framåt, oavsett om vi råkar ut för sådana här saker. Det här förbundet är ju större än oss som individer. Vi har alltid lyckats förbättra villkoren för medlemmarna, även om vi har haft kriser tidigare, både inom ledning, organisation och granskningar, så har vi alltid förbättrat villkoren för medlemmarna. Den här organisationen är stark i sig, det beror på att vi har medlemmar där ute som ställer krav på sina arbetsgivare och arbetsplatser, vilket innebär att vi har något att bygga vidare på. Våra medlemmar förtjänar att få goda villkor. 

Detta har hänt:

22 augusti 2019 

Jonas Wallin skriver en debattartikel i Aftonbladet där han uppmanar så många som möjligt att delta på manifestationer för klimatet.

27 augusti

Det meddelas att Jonas Wallin avgår med omedelbar verkan. Enligt förbundets pressmeddelande är skälet att Wallin anser att ”utvecklingen i förbundet går åt fel håll”.

Senare samma dag publicerar Jonas Wallin på sin Facebook-sida ett inlägg där han skriver:

”I går kväll fattade jag mitt livs hittills svåraste beslut. Att avgå som Elektrikerförbundets förbundsordförande. Djupa sprickor i ledningen om hur förbundet ska ledas är främsta orsaken. Av hänsyn till förbundets bästa ska jag inte djupare gå in på dem. Men ni vet att jag levt för förbundet, jämställdhet, yrkesutbildning och våra medlemmar här och i världen. Samtidigt har jag under flera år motarbetats, undanhållits information av en liten del i organisationen. Det som var droppen var en direkt illojal handling under måndagen. Det i sig hade jag nog viftat bort. Men ihop med det andra så gick det inte längre. Jag dagtingar inte med min ideologiska övertygelse och jag tar ingen mer skit. Jag kommer alltid att sätta förbundet först.”

28 augusti

Aftonbladet publicerar uppgifter om att det var efter att de inlett en granskning av Wallin som han avgick. 

Det som Aftonbladet ställde frågor om var bland annat om en lägenhet i centrala Stockholm, som enligt uppgift till Aftonbladet Jonas Wallin under flera år ska ha fått utnyttja gratis på Elektrikernas bekostnad. 

Aftonbladet ställde även frågor kring uppgifter om att förbundet skulle ha bjudit på alkohol i samband med Wallins 50-årsfest, samt om Wallins utlandsresor och om inlägg på Jonas Wallins Facebooksida från 2017. Ett inlägg som raderades ganska kort därefter, men där han skrivit att Elektrikerförbundet beslutat att dra in stödet till Socialdemokraterna eftersom han menade att partiet negligerade förbundet då de inte deltagit i debatter om den avreglerade elmarknaden. 

29 augusti

Förbundet svarar på sin hemsida på Aftonbladets frågor. Bland annat redogör man för den lägenhet som Jonas Wallin haft tillgång till under sin tid för ordförande.

Att Jonas Wallin har haft tillgång till lägenheten på det sätt som beskrivs i Aftonbladets artikel har varit felaktigt av förbundet. Inga andra sådana lösningar finns idag och detta kommer inte att upprepas i framtiden”.

”Jonas Wallin har haft fri tillgång från ungefär andra halvåret 2010 till och med 2016. Från och med 2017 och fram till augusti 2018 har Jonas Wallin betalat viss hyra utifrån nyttjande enligt en modell där hyreskostnaden divideras med antalet nyttjade nätter. Jonas Wallin meddelade under 2018 att han inte längre önskade nyttja lägenheten och därmed upphörde Jonas Wallins användning av lägenheten.”

Man redogör även för den 50-årsfest som Aftonbladet ställt frågor om.

”Vid tillfället för Jonas Wallins födelsedagsfest hade förbundet ingen policy som förbjöd denna typ av representation. Under våren 2018 tog man beslut om att införa en nollpolicy mot representation med alkohol. Trots att vår policy vid tidpunkten inte förhindrade detta, så menar vi att förbundets pengar inte skulle ha gått till inköp av alkohol. Detta kommer således inte att upprepas.

Det köptes in mat, vin och öl till 120 gäster. Kostnaden för alkohol uppgick till 4 687 kronor. Kostnad för catering uppgick till 82 877 kronor. Gäster var framförallt från Elektrikerförbundet, arbetsgivarorganisationerna samt närstående organisationer.” 

Det här händer nu:

8 oktober: Sista dag för nominering av ny förbundsordförande till det centrala valutskottet. Det centrala valutskottet samlar in namnen och ska sedan förorda en person, i det fall det finns fler än en kandidat till posten. 

15 oktober: Extrainsatt centralt representantskap med en punkt på dagordningen: val av ny förbundsordförande för Elektrikerförbundet. På mötet deltar 54 stycken förtroendevalda elektriker från hela Sverige och från förbundsstyrelsen 13 stycken. Dessa representerar alla medlemmar i Elektrikerförbundet.  

Bilder: Gustav Gräll