Flest nomineringar har förbundets nuvarande förhandlingschef, Urban Pettersson, fått med 236 nomineringar. 

Näst flest nomineringar har gått till förbundets nuvarande andre vice ordförande, Pontus Boström, med 95 stycken.

Valet av ny förbundsordförande avgörs på det extrainsatta centrala representantskapet tisdag den 15 oktober. 

De som har avgörandet i sin hand är de 54 ombuden och, efter Jonas Wallins avgång, 12 förbundsstyrelseledamöterna.

Det innebär att det skulle kunna bli 33 lika vid en röstomgång där två kandidater ställs mot varandra. Enligt stadgarna är det då lotten som avgör.