Nu ska ni få höra! MIRA har tagit sig in i de fina salongerna. Mer specifikt in till landshövdingen i Örebro län.

I år har jämställdhetsrådet i Örebro län instiftat ett jämställdhetspris för någon som inom sin organisation, företag eller i det offentliga gjort något extraordinärt i jämställhetens tecken.

Där blev jag nominerad som en av åtta för mitt engagemang i MIRA. Jag fick möjligheten att under en lunch med jämställdhetsrådet och landshövdingen berätta om det arbete som MIRA och alla som är engagerade i nätverket utför.

Jag fick möjligheten att under en lunch med jämställdhetsrådet och landshövdingen berätta om det arbete som MIRA.

Josefine Krantz

Jag känner mig stolt som en tupp varje gång jag får berätta om MIRA, och det svåraste var att hålla sig inom den tidsram vi fått under lunchen.

Utöver det egna arbetet var det oerhört intressant att höra de övriga nominerade berätta om sina engagemang. Det var bland annat en kvinna som arbetat med ett projekt för att hjälpa främst nyanlända kvinnor och deras döttrar att hitta sig själva när de känner sig slitna mellan två olika kulturer.

En annan hade under många år jobbat i IT-branschen och fått kämpa med mycket liknande saker som kvinnor inom måleriet. Som hon sa: ”Hur jag än gjorde fanns det alltid en man som ansågs mer kompetent”.

Jag känner mig stolt som en tupp varje gång jag får berätta om MIRA.

Josefine Krantz

Även om inte MIRA tog hem ”vinsten” just detta år så gick den definitivt till arbetarrörelsen. Det var Ulrika Lundgren från Karlskoga/Degerfors kommuners kök och städ som tog hem priset.

Ulrika har under flera år jobbat hårt för att förbättra arbetsvillkoren för de anställda – främst genom att faktiskt lyssna på de som utför arbetet. Genom att ge dem inflytande över sin arbetssituation har de minskat sjukskrivningarna markant och gett arbetarna en rimlig chans att faktiskt orka jobba heltid.

På vilket sätt har detta med jämställdhet att göra då? Jo 90 procent av de som är anställda inom kök och städ i Karlskoga/Degerfors kommun är kvinnor, och sett över hela arbetsmarknaden är sjukskrivningar och deltidsarbete överrepresenterade bland kvinnor.

Som hon sa: ’Hur jag än gjorde fanns det alltid en man som ansågs mer kompetent’.

Josefine Krantz

Deltidsarbete beror tyvärr också ofta på att arbetarna på grund av arbetets upplägg inte orkar med en heltidstjänst.

Resultatet av Ulrikas arbete är något som hela arbetsmarknaden borde ta till sig av och något som vi kan använda i den kommande avtalsrörelsen.

Arbetare med inflytande över sin arbetssituation = nöjda arbetare = mer lönsamt för verksamheten.

Så stort grattis till Ulrika Lundgren fortsätt att kämpa med det du gör. Det vet jag att vi inom MIRA kommer att göra.