Sedan 2014 har Svenska Elektrikerförbundet haft kollektivavtal för larminstallatörer med Sector Alarm. Efter det att ett nytt avtal träffades 2017 meddelade företaget att de tänkte tillämpa ytterligare ett kollektivavtal för tjänstemän för de som inte är medlemmar i Elektrikerförbundet: Unionens tjänstemanavtal.

De som varit medlemmar i Unionen, eller varit oorganiserade, har fått vissa delar från SSS-avtalet och vissa delar från Sector Alarmavtalet. 

Medlemmar har hört av sig om att företaget har dribblat med avtalen och valt olika delar, beroende på om man varit oorganiserad eller medlem.

Mikael Pettersson, tf. förhandlingschef i Elektrikerförbundet

Mikael Pettersson är tillförordnad förhandlingschef i Elektrikerförbundet och förklarar att det stora problemet har varit att företaget inte har tillämpat Sector Alarmavtalet på arbete med larminstallationer, utan har behandlat de anställda olika. 

– Medlemmar har hört av sig om att företaget har dribblat med avtalen och valt olika delar, beroende på om man varit oorganiserad eller medlem.

Elektrikerförbundet begärde förhandling med företaget, och kom där överens om att om de båda fackförbunden kunde enas om vilket kollektivavtal som skulle gälla, så skulle företaget hålla sig till just detta avtal.

Men mellan Elektrikerna och Unionen var det svårare att komma överens. Tvisten har till stor del handlat om hur arbetet som larminstallatör bör beskrivas: som ett arbetararbete, eller ett tjänstemannaarbete. 

Unionen menar att det handlar om tjänstemannasysslor. Vi enades till sist att ha skiljenämnd.

Mikael Pettersson, tf. förhandlingschef i Elektrikerförbundet

– Vi menar att arbetsdomstolens praxis sedan tidigare ska gälla vid sådana tolkningar och att det handlar om arbetarsysslor sedan lång tid tillbaka. Unionen menar att det handlar om tjänstemannasysslor. Vi enades till sist att ha skiljenämnd, förklarar Mikael Pettersson. 

Den 23 oktober meddelade skiljenämnden sin dom. Skiljenämnden drar slutsatsen att ”övervägande skäl” talar för att det arbete som installatörerna gör på Sector Alarm är att betrakta som arbetaruppgifter.

Av det följer att det är Sector Alarmavtalet som är det tillämpliga kollektivavtalet på arbetet – inte Unionens SSS-avtal.